Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kamma Andersen

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg 1911-1996

Kamma Andersen var flittig i familien, på arbejdspladsen, i lokalsamfundet og især i arbejderbevægelsen.

Hun var en foregangskvinde, og vi kan ikke placere hendes indsats i et særligt årti i Skanderborgs historie, for hun var den stædige sjæl i stort og småt fra cirka 1945, til hun nødtvunget måtte overgive sig til sygdom og bortgang i 1996.

Ikke kun i ægteskabet dannede Kamma Andersen par med sin mand, murerarbejdsmand Sigvald Andersen, men også i ’bevægelsen’, som man ofte kaldte dette store fællesskab af socialdemokratiske foreninger, fagforeninger og interesseorganisationer som brugsforening, boligforening og aftenskole.

Sigvald Andersen døde i 1971. Han havde i mange år været kasserer i arbejdsmændenes fagforening i Skanderborg, og Kamma assisterede ofte på kontoret, når der skulle afregnes for kontingent eller understøttelse.

I januar 1947 var hun med til at stifte den lokale afdeling af Kvindeligt Arbejderforbund og fik dermed ’sin egen’ fagforening at kæmpe for. Hun blev den første formand og for resten også den eneste frem til 1972, da afdelingen blev sammenlagt med kollegerne i Århus.

Kamma Andersen blev født i baghuset til Borgergade 13 i Skanderborg 3. december 1911. Her boede hendes forældre, arbejdsmand Martin Sørensen og ’madam Sørensen’ og igennem årene deres 12 børn.

En tidlig indsats lagde Kamma Andersen i DSU Skanderborg. Det har ikke været muligt at dokumentere årstallene for hendes tillidsposter. Sammen med redaktørparret Klara og Wilhelm Dupont (Demokraten i Skanderborg) var Kamma og Sigvald i 1942 igangsættere af Skanderborg Andelsboligforening, og de flyttede ind i den første afdeling på P. B. Lunds Vej 1-3. Det var dyrt i forhold til det, de kom fra, men de var glade for denne efter datidens normer meget morderne lejlighed, og de viste et eksempel, som andre fulgte. Husene blev hurtigt lejet ud, og der kom flere byggerier til de følgende 10 år. I dag har deres arbejde bredt sig til hele byen og ud i omegnen. Bare se på Vestervang, Ryparken og Grønnedalsparken.

Den lange række af tillidsposter tæller foruden de nævnte også forskellige pladser i partiforeningens bestyrelse, Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, hvis formue fra mange bankospil har hjulpet til aktiviteter i partiet.

Hun var aktiv i Brugsforeningens oprettelse, hun blev valgt ind i Slotssognets Menighedsråd 1976-88 for socialdemokraterne.

I 1988 blev hun ved partiforeningens 100 års jubilæum udnævnt til æresmedlem.

De røde faner findes overalt i arbejderbevægelsen. I Kammas tid var de et fremhævet symbol på kamp for rettigheder og bedre kår for arbejderne. Hun nåede at sy og brodere tre af dem, nemlig til Kvindeligt Arbejder Forbund hhv. Skanderborg og Århus Afd. Samt i 1981 den sidste fane til SID Skanderborg, inden afdelingen blev sammensluttet til det nuværende 4F.


Kilde:

Notater ved Peter Abildgaard.

Powered by MediaWiki