Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Knud Baunsgaard

Fra Skanderborg Leksikon

Fotograf K.N.Baunsgaard fotograferet ca. 1925

Knud Baunsgaard og sønnen Viktor dokumenterede Rys historie fra 1894 til 1960 igennem deres fotos, og deres optagelser udgør kernen i billedsamlingen på Ry Lokalarkiv. Knud Baunsgaard (1864 - 1941) blev født Knud Nielsen men fik i 1905 navnebevis på navnet Knud Baunsgaard. Han var fotograf i Skive, indtil han i 1894 slog sig ned som fotograf i Ry som stationsbyens første og eneste fotograf.

I folketællingen 1911 og 1916 figurerer han både som fotograf og købmand, men det var hans hustru, Karoline, der drev købmandsforretningen på Skanderborgvej 12. Knud Baunsgaards atelier lå i tagetagen ovenover forretningen.

Knud Baunsggards ældste søn, Viktor (1899-1992), stod i lære i forretningen, og han drev i 1928-1933 egen forretning i Kolding. Derefter overtog han faderens forretning i Ry.

Kundeunderlaget var udover by og omegn, Ry Højskole og Husholdningsskolen, samt det voksende behov for fotos især postkort fra egnen, der fulgte med den stigende turisme.

I 1960 solgte Victor Baunsgaard ejendommen, Skanderborgvej 12, til Andelsbanken, der nedrev den og opførte en ny bygning på stedet. Andelsbanken blev siden afløst af Nordea i bygningen.

Baunsgaards forretning, Skanderborgvej 12, ca. 1908. Baunsgaard m. frue står i døren.


Kilder

Bjørn Ochsner: Fotografer i Danmark til og med 1920. (1985)

Folketællingerne 1911 og 1916 Dover sogn

Ry Lokalarkiv

Powered by MediaWiki