Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry Husholdningsskole

Fra Skanderborg Leksikon

Ry Husholdningsskole i 1960'erne.

Husholdningsskolen i Ry blev grundlagt i 1919 af et ungt lærerpar, Elise og Karl Skafte, der tidligere begge havde undervist på Ry Højskole. Ved siden af deres privatbolig på Klostervej 66, fik de, i løbet af vinteren 1919, opført de bygninger, hvori skolen skulle have til huse. Den 19. maj 1920 kunne det unge lærerpar således modtage 33 elever på den nystartede husholdningsskole.

Skolens formål var at dygtiggøre unge kvinder til al huslig gerning og dermed "være med i Arbejdet for vore Hjems gode trivsel".

Husholdningsskolen synes, helt fra den åbnede, at have været en succes, for både i 1928 og igen i 1953, var det nødvendigt at udvide skolens bygninger for at der kunne være plads til alle eleverne.

Der arbejdes i køkkenet på Ry Husholdningsskole. 1928

Lærerparret Elise og Karl Skafte, fungerede som forstandere for skolen frem til 1943, hvor deres datter Herdis og hendes mand Ove Skov overtog hvervet. Overtagelsen begyndte dog lidt kaotisk for det nye forstanderpar, idet skolens bygninger under krigen i nogle måneder i 1943 og igen i 1945 var beslaglagt af tyskerne.

Foruden til undervisning af de elever som var indskrevet på husholdningsskolen, blev skolens lokaler desuden brugt til undervisning af elever fra Ry Skole samt til undervisning i forbindelse med konfirmationsforberedelse for byens kommende unge konfirmander. I 1953, blev husholdningsskolen omdannet til

Elever på husholdningsskolen 1949

en selvejende institution, og fungerede som sådan, frem til 1971, hvor den blev lukket, og bygningerne blev solgt til Ry Højskole. Højskolen benyttede den gamle husholdningsskoles lokaler til undervisning af deres kursister frem til 1981, hvor bygningerne endnu engang blev solgt. Denne gang dog ikke til en skole, men til kollektivet Ryhus, der i 2006, kunne fejre sit 25 års jubilæum.Kilder

Elise og Karl Skafte: Ry Husholdningsskole. 1938 Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2007

Powered by MediaWiki