Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kosmorama på Hotel Phønix

Fra Skanderborg Leksikon

Hotel Phønix lagde hus til Skanderborgs første biograf

Se evt. hovedartikel: Biografer i Skanderborg

Aktiv: 15. juli 1907 til 7. juni 1908 - Adresse: Adelgade 44 (Hotel Phønix)

Da Kosmorama åbnede på Hotel Phønix var skanderborgenserne ikke ubekendte med de levende billeder. Byen havde flere gange haft besøg af de omrejsende biografforestillinger, der rejste land og rige tyndt i slutningen af 1890’erne og de første årtier af 1900-tallet. Derudover havde Nordisk Biografselskab haft faste forestillinger hver anden uge i byen, ligesom Kosmorama tidligere havde haft filmforestillinger i Håndværkerforeningen. I en stationær biograf, eller et teater for det levende billede som man kaldte det i samtiden, havde man dog mulighed for at installere et udstyr af en langt højere kvalitet, end det de omrejsende teatre kunne præstere. Derfor opstod ønsket om en sådan i Skanderborg formodentlig ret hurtig.

Hvem bagmændene bag Kosmorama helt præcis var, samt Hotel Phønix’ involvering i projektet, fortaber sig desværre i histories uendelige dyb. Sikkert er det dog, at på Phønix havde man installeret sig i hotellets store smukke rokokosal, med indgang gennem gården. I løbet af det år biografen holdt til på Hotel Phønix måtte salen dog tilvirkes en del for at imødekomme biografens krav, således måtte der, på utallige opfordringer, blandt andet installeres kakkelovne i salen.

En forestilling i datidens teater for levende billeder bestod af en række små film af op til cirka 10 minutters varighed. Disse kunne være dramatiske produktioner (enten skabt til film eller redigerede teaterforestillinger) aktualitetsreportager eller andre dokumentariske optagelser, som for eksempel opdagelsesrejser, et kongeligt besøg eller en virksomhedspræsentation. Udover disse film blev der vist en række kortere sekvenser, som regel af humoristisk karakter. Blandt de korte sekvenser forekom der også fra tid til anden små lokale produktioner. Kosmorama forsøgte sig med svingende held med karikaturer af lokale notabiliteter, ifølge Amts Avisens journalister var nogle af disse (dog uden at nævne navne) spot on, mens andre faldt rent igennem.

Kosmoramas første program

Kosmorama havde en til to forestillinger på søgnedage og gerne tre om søndagen, ved særlige lejligheder, som for eksempel i julen og på markedsdagen, kørte forestillingen uafbrudt i flere timer så folk kunne komme og gå som de lystede. En billet kostede 25 øre for voksne og 15 for børn, pladserne var unummererede, og det blev flere gange pointeret at forestillingen startede præcist.

En vigtig bestanddel af en biografforestilling var den ledsagende musik. Musikken skulle gerne akkompagnere filmen, således at den understregede følelser og stemninger. I Kosmorama blev musikken leveret af en pianist, dette åbnede naturligvis for fortolkninger, hvilket kunne have en stor indflydelse på biografoplevelsen. Således bemærkede Amts Avisen straks en forbedring da biografen i maj 1908 skiftede klaver og ikke mindst fik en ny pianistinde, som ifølge avisen på smukkeste vis forstod at fremhæve de forskellige stemninger i en film.

Skanderborg Amts Avis bragte i løbet af det år Kosmorama holdt til på Hotel Phønix jævnligt artikler om forestillingerne, anmeldelser af programmet og så videre. Af disse kan ses at biografen var godt besøgt, avisen berettede således flere gange om fuldt hus, og en enkelt gang var der mindst 400 til en fremvisning.

Af anmeldelserne kan man se, at journalisten holdt meget af dokumentar- og aktualitetsfilm, hvorimod de narrative indslag som dramaer og komik ikke havde hans interesse. Specielt film hvor man så jorden fra oven og rejseskildringer var stort hit hos Amts Avisens udsendte. Denne gik ved flere lejligheder så langt som til at udtrykke, at disse måtte være hele formålet med det levende billede, drama og komik ville aldrig holde i længden. Han mente det var en grov fejl at Kosmoramas ledelse viste så mange af dem, som de gjorde, for de havde ikke det almindelige publikums interesse.

Torvet set fra krydset Adelgade/Vestergade. omkring år 1910. Hotel Phønix er bygning nr. tre fra venstre

Ikke kun Amts Avisens journalister var begejstrede for det nye medie, i avisen fra den 3. juni 1908 kan man læse et brev fra provst Theodor Sørensen fra Slotskirken. Han havde været inde og set en forestilling hvori en optagelse af havets fugle indgik. Han fremhævede optagelsen som en meget nær gengivelse af det Færøske fugleliv, om end han takketvære sit lange ophold på øerne vidste, den ikke var optaget der. Det eneste han savnede var det øredøvende spektakel de mange fugle lavede, men som optagelserne ikke kunne give et indtryk af. Th. Sørensen ville dog gerne anbefale forestillingen til alle naturinteresserede og specielt til de større børn der nu havde fået ferie.

I sommeren 1908 var det slut med forestillingerne på Hotel Phønix, skanderborgensernes interesse for det levende billede, havde formentlig overbevist biografens ledelse om at en moderne og til formålet indrettet biografsal var nødvendig for at bibeholde de fine besøgstal. Søndag den 7. juni 1908 rullede Kosmoramas sidste film over filmlærredet i salen på Hotel Phønix, godt en måned senere slog man dørene op på adressen Adelgade 119 (husnummeret blev senere ændret til 123) hvor man havde indrettet Skanderborgs første rigtige biograf, den fik ligeledes navnet Kosmorama.

Kilder: Skanderborg Amts Avis 1907-1908.

Powered by MediaWiki