Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Louisenlund

Fra Skanderborg Leksikon

Rytterbarakken med Louisenlund 4 i baggrunden til venstre ca. 1900.

Lille gade i den sydlige del af Skanderborg by, Kongebyen, der forbinder Adelgade og Borgergade. Gaden hed indtil begyndelsen af 1800 tallet Barakstræde, opkaldt efter Østre Barakker opført til Rytterdistriktets ryttere i 1722, som lå her på hjørnet af Barakstræde og Adelgade.

På det sydlige hjørne af Louisenlund og Adelgade lå Jægergården, en stor kro, opført under Fred. 2. Den skulle betjene slottet med indlogering og beværtning af jagtgæster og tjenere og staldrum til hestene. Da kongebesøgene blev sjældnere forfaldt den, og en del af den overladt til latinskole. I 1653 blev den første student dimitteret herfra.

I 1721 blev bygningen nedrevet og erstattet af Østre barakker.

På det nordlige hjørne af Adelgade og Louisenlund lå byens første postgæstgivergård. Ejendommen tilhørte først Jens Fastrup og senere fra 1849 Eldrup. Her søgte byens borgere og især mange rejsende ind for at få sig en hjertestyrkning, mens postføreren ordnede posten på kontoret, og kusken skiftede heste. Stedet kaldtes populær for "Knibtangen".

Rytterbarakken set fra Louisenlund malet af malermester Peder pedersen 1962.

Ved ryttergodsauktionen i 1767 blev Vestre Rytterbarak nedrevet og Østre Rytterbarak solgt til private.

Barakgården, Adelgade 4 på hjørnet til Louisenlund, fotograferet ca.1960. Chauffør Kresten Chistensen har parkeret sin bus i vejsiden. Den forfaldne barakgård blev nedrevet i 1971.

I Barakgården boede købmand og brændevinsbrænder Mathias Jahnsen, og efter hans død fortsatte hans enke Frederikke Lovise købmandsforretningen. Madam Lovise døde i 1831. Formentlig efter hende fik gården og hele gaden efterhånden navnet Lovisenlund.

Svendehjemmet boede i nogle år i den gamle barakgård.

I Louisenlund 2 boede i 1834 ingeniøroberst Gottfried Rosenberg.Han forestod etableringen af den østjyske hovedlandevej i 1830'erne. Det var også Rosenberg, der stod bag opførelsen af monumentet Frederik 6.s MindeSlotsholmen.
Louisenlund nederst til højre. Ca. 1990

I 1879 klagede beboerne til kommunen over gadens elendige forfatning, og det medførte følgende digt fra en lokal skomager:

Lad dem skråle kun dernede,

Lad dem bare blive vrede.

Gaden gør os andre fede.

Den gir’ sko og støvler flænge,

Og i disse tider strænge,

kan til sligt vi højligt trænge.Kilder

L.Thane: Skanderborgs Historie s.78 (1908)

Leif Juul Pedersen: Skanderborg i gamle postkort s. 14 (1996)

Kaj Klostergaard: Omkring vindmøllen i Skanderborg s.85 (2000)

Powered by MediaWiki