Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Marskendal Mejeri

Fra Skanderborg Leksikon

Det gamle Marskendal Mejeri på Hårbyvej

På hjørnet af Skanderborgvej ved Jernbaneleddet i Ry, indviede man den 28. januar 1937 Marskendal Mejeri, som fungerede i byen frem til 1978.

Marskendal Mejeri blev oprindeligt oprettet i 1878 som et is- og vandmejeri, men overgik i 1884 til andelsmejeri, og var dermed en del af den første bølge af andelsmejerier i Danmark.

Mejeriet lå i mere end 50 år på Hårbyvej mellem Nygårde og Fiirgårde. Mejeriets navn stammer herfra, idet det er opkaldt efter en af slugterne i skovene ved Fiirgårde.

Pladsen i mejeriet på Hårbyvej blev imidlertid gennem årerne for trang i takt med, at et stigende antal landmænd indleverede deres mælk til mejeriet.

Marskendal Mejeri efter flytningen til Ry

I slutningen af 1920’erne modtog mejeriet, i forbindelse med planlægningen af en ombygning, et tilbud fra Ry Håndværker- og Borgerforening om at flytte mejeriet ind til Ry Stationsby. Baggrunden for tilbuddet lå i et ønske om at tiltrække mere industri til byen. Som et led i aftalen ville man sørge for en gratis byggegrund til mejeriet samt billig vand fra byens vandværk og billig el fra elværket på Ry Mølle. Umiddelbart var man dog på Marskendal ikke på dette tidspunkt, interesseret i at flytte mejeriet, hvorfor tilbuddet blev afslået.

I 1936 blev tilbuddet fra 1929 imidlertid aktuelt igen, idet man nu var villige til at flytte mejeriet. Efter lange forhandlinger blev man endelig enige om betingelserne for flytningen af Marskendal Mejeri til Ry Stationsby. Hen over sommeren 1936 påbegyndtes opførelsen af det centralt beliggende mejeri med tilhørende butiksudsalg. Mejeriet fungerede som nævnt ovenfor frem til 1978, hvorefter G. Nøhr Sørensen og Frede Højgaard opkøbte bygningerne og omdannede dem til forretninger, som dog efterfølgende er blevet revet ned.

Kilder

Poulsen, Poul Porskjær: Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994.

Dansk Mejeristat. 1931

Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2005 og 2009

Powered by MediaWiki