Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Mejerier

Fra Skanderborg Leksikon

Mejeriet Korsvej i Låsby. Foto ca. 1980


Mejerier i Skanderborg Kommune

Med navn, oprettelse og de oplysninger vi har om nedlæggelse og bygningernes anvendelse i dag.


Andelsmejeriet Marskendal,1878- 1937 - ?, Fiirgårde og Ry. Flyttet til Ry 1937 Hårbyvej 26. I dag beboelse og forretning. Bygningen i Fiirgårde eksisterer stadig som beboelse.

Andelsmejeriet Højdal Skovby 1884 -

Andelsmejeriet Skovkilde Virring 1885 - 1957. Blev i 1955 privatejet mejeri til 1965 (især Roquefortoste). Nedrevet 1973

Andelsmejeriet Engelsholm Hørning 1885 -

Elling-Ejer Andelsmejeri Elling. 1886 - 1976

Andelsmejeriet Skovlund Skovby 1886 -

Andelsmejeriet Brokhøj Vrold 1886 - 1916. Vroldvej 141.

Andelsmejeriet Alhøj Stilling 1887 - Fabrikationsvirksomhed

Andelsmejeriet Klank Galten 1951 - 1989. Aarhusvej 201.

Andelsmejeriet Nonnebjerg Skanderborg 1888 - 1976 Oprettet som et privat fællesmejeri og omdannet til andelsmejeri i 1896. Nedrevet

Andelmejeriet Søkilde Ry 1888 - 1968 Privat beboelse og smedeværksted.

Andelsmejeriet Marienlund Galten 1892 -

Hylke Andelsmejeri Hylke 1893 - Fabrikationsvirksomhed

Alken Mejeri Alken 1893 -1960’erne Forsamlingshus og købmand

Mejeriet Korsvej Laasby 1893 - 1984 Nedrevet og erstattet af beboelse ”Mejerigården”, senere Låsby Svendsen. (kaldet Rottereden)

Mejeriet Skovly Gjesing 1895 - 1969 Bygningerne blev solgt til Hovedgaard Privatmejeri. Senere Tholstrup Osteri og fra 2006 Arla Food (Castello og Saga oste). Gl. Horsensvej 387.

Andelsmejeriet Skovby NordSkovby 1905 -

Ladegårdens Mejeri Skanderborg 1906 - 1954 privat fællesmejeri og andelsmejeri fra 1916 til 1921. Nedrevet

Hårby Andelsmejeri Hårby 1906 -

Rye Andelsmejeri Gl. Rye 1908 - Ca. 1970

Taaning Andelsmejeri Taaning 1916 - Privat beboelse


Skanderborg Mælkeforsyning Skanderborg 1921 - 1972 Kom også til at hedde Skanderborg Mejeri. Overgår 1954 fra at være privatejet fællesmejeri til aktieselskab. Adelgade 41.Nedrevet.


Vrold Fællesmejeri beliggende i forbindelse med Justenborg, Vroldvej 141. Oprettet i slutningen af 1850'erne.

Fællesmejeriet på Havreballegård, Horsensvej 44. Oprettet i begyndelsen af 1870'erne.

Koholderiet, Adelgade 26. 1931 - 1932.


Kilder:

Dansk Mejeristat 1931.

Ry og Hørning Lokalarkiv.

Powered by MediaWiki