Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Nytårskort

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Leksikon ønsker dig et godt nytår, og bringer nedenfor et Emma Gad citat om årsskiftet.

Nytårskort fra 1911.


Nytår. Overgangen fra det svundne Aar til det kommende. Nytaarsaften, vil de Fleste helst tilbringe sammen med deres Nærmeste. Naar klokken slaar tolv, føler man Trang til at tømme sit Glas for det nye og ukendte Aar med dem, man har støttet sig til, fordi man er forvisset om, at de vil tage Del i Ens Sorger og Glæder.

Nytårskort fra 1919.
Nytårskort fra 1913.

Glem ikke Nytaarsdag at aflægge et Besøg hos de Ældre i Slægten, særligt Forældre og Søskende, som De ikke var sammen med Nytaarsaften. En ukærlig Forsømmelse at et saadant Hensyn føles ofte stærkt. De Yngre gaar den Dag til de Ældre. I øvrigt aflægges Nytaarsdag Høflighedsbesøg til Principaler og Chefer desuden til Husets Frue af Herrer, der nyder megen Gæstfrihed i et Hjem. Dog er denne Skik noget i Aftagende.

Der serveres ved sådanne besøg et glas vin og småkager.

Jule- og nytårskort bruges i stedse stigende grad, til største besvær for postvæsenet og ikke til synderlig glæde for dem der udveksler dem.

Der lægges mest vind på julekort, hvilket for så vidt er urimeligt, da gode ønsker for et helt år dog har større rækkevidde end en julehilsen.

Hvis man har fået julekort fra venner, hvem man ikke har gjort gengæld, sender man et nytårskort.

Sæt ikke stor bekostning på jule- og nytårskort. Den er ret spildt. Det er jo ikke litografens opfindsomhed, man sætter pris på, men Deres personlige indsats, det lille ord, der kommer fra hjertet og derfor går til hjertet. Det kan De lige så godt skrive på et blankt, hvidt kort.

Fra Emma Gad: Takt og tone.1918.

Kilde:

Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki