Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

P.B. Lundsvej

Fra Skanderborg Leksikon

Villaen Arktos på P.B. Lundsvej fotograferet ca. 1935.

Vej i Skanderborg der forbinder Møllegade med Banegårdsvej.

Vejen blev anlagt i 1908, da slagteridirektør P.B.Lund fik ministeriets tilladelse til at anlægge en ny vej i banegårdskvarteret ned over det sumpede engdrag Lohmannsdrag.

Vejen blev først kaldt Lohmannsve,j men i forbindelse med opførelsen af et syge- og plejehjem på hjørnet ved Møllegade besluttede byrådet at opkalde vejen efter initiativtager til den, P.B.Lund.

P.B. Lund var en af datidens store ”udstykkere”. Han var med i etableringen af Villavej og Egholmsvej.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Kaj klostergaard: Omkring vindmøllen i Skanderborg. 2000.

Powered by MediaWiki