Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

P. K. Fjeldsted

Fra Skanderborg Leksikon

Lærer Fjeldsted fotograferet ca. 1905

Peder Kristian Fjeldsted, født 1875 i Brønderslev, blev bestyrer af Ry Privatskole i 1899. Fra 1901 blev han førstelærer, da skolen blev omdannet til kommuneskole.

Overlærer Fjeldsted var en moderne, meget aktiv og en ikke helt traditionel lærer. Blandt andet anså han det for at være vigtigt, at eleverne i skolen kom til at dyrke forskellige former for sport og idræt. Da skolen imidlertid ikke rådede over nogen gymnastiksal, sørgede overlærer Fjeldsted for at få sat gang i en indsamling, hvorved man kunne skaffe de midler, der var nødvendige for at kunne bygge en sal i forbindelse med skolen.

Fjeldsteds Have

En af de andre lidt utraditionelle tiltag Fjeldsted fik indført i forbindelse med skoleundervisningen var, at han dyrkede en skolehave, den såkaldte Fjeldsteds Have sammen med eleverne, så de på den måde kunne lære om natur og planter.

Grunden, der lå på kildebakken, testamenteredé han til Ry Håndværker- og Borgerforening med den betingelse,at den ikke måtte bebygges, og at den altid skulle være tilgængelig for byens borgere. I 1957 blev haven overdraget til kommunen, og senere inddraget til kirkegården i Ry.


Det var ikke alene i forbindelse med sit arbejde som lærer, at P. K. Fjeldsted involverede og engagerede, også i forbindelse med bylivet var han yderst aktiv. Blandt andet sad han 10 år som formand for Ry Håndværker- og Borgerforening, var formand for menighedsrådet, var aktiv i sognerådet i 3 perioder foruden, at han var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af turistforeningen i Ry.

Fjeldsted og hans hustru Agnete forærede i 1943 Ry Håndværker- og Borgerforening en søgrund ved Rye Møllesø / Gudenåen, beliggende på Hostrupsvej, hvor foreningen siden har etableret en bådplads med plads til 10 både og opstillet borde og bænke.

Herudover tog Fjeldsted også aktiv del i mindre alvorlige ting, blandt andet yndede han, med stor iver at stille op som medvirkende i byens årlige revy. Fjeldsted døde i 1956.

Fjeldstedsvej i Ry er opkaldt efter ham, og Agnetevej er opkaldt efter hans hustru Agnete Nielsen Fjeldsted.

Kilder

Poulsen, Poul Porskjær: Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994.

Dansk Skolestat 1934

http://www.lappedykkeren.dk/?p=100

Powered by MediaWiki