Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Peder Rasmussen

Fra Skanderborg Leksikon

Peder Rasmussen (født i Trige 1814) var maler, musiker og musiklærer i Skanderborg i anden halvdel af 1800-tallet. Han var gift med Frederikke Louise Rasmussen f. Jensen.

Ægteparret fik 10 børn:

1. Jens Julius Grottrup Rasmussen, boghandler (1843-1927)

2. Rasmus Rasmussen, maler (1844-1883)

3. Dorothea Frederikke Rasmussen, gift (1846-?)

4. Kirstine Marie Rasmussen, ugift (1847-?)

5. Peter Frederik Ludvig Rasmussen, skomager (1849-1930)

6. Peter Nicolai Rasmussen, maler (1851-?)

7. Louise Rasmussen, gift med en styrmand (1854-?)

8. Otto Rasmussen, sømand, død på Atlanten (1857-1876)

9. Thorvald Rasmussen, maler (1861-?)

10. Theodor Rasmussen, forretningsbestyrer (1864-?)


Den ældste søn, Jens Julius Grottrup Rasmussen, blev boghandler i Køge. Han nedskrev i 1912 sine erindringer fra barndommen i Skanderborg og fortæller blandt andet:

"Jeg blev født i den lille By Grottrup ved Todberg i Mormoders Gaard den 4. marts 1843. Da jeg var 3 Maaneder gammle flyttede mine Forældre til Skanderborg, og derfra har jeg mine Barndomsminder. Vi fik Bopæl i Købmand Frederik Kindlers lille nyopførte og ret kønne Hus i Søgade, lige overfor den Ejendom der senere blev vort Barndomshjem fra 1854."(I J.J.G. Rasmussen: Mine Barndomsminder fra Skanderborg 1845-1857)

Ejendommen Søgade 2 fotograferet i 1905.

Det omtalte barndomshjem er ejendommen Søgade 2, som Peder Rasmussen ejede livet ud.

Peder Rasmussen var kunsterisk begavet. Han kunne tegne og han kunne spille på de fleste instrumenter. Han havde et orkester i Skanderborg. Orkestret spillede hver søndag i Dyrehaven på Danse-Salonen, ved baller i Skanderborg og Silkeborg, til private gilder og til andre begivenheder i byen. Jens Julius Grottrup Rasmussen erindrer:

"Fra 1846 kan jeg erindre en Linedanser-Forestilling. Linen var spændt fra Slotskirkens Taarnspids over Landevejen ned til Søen. Linedanserinderne var i Kostumer med høje, firkantede Huer paa Hovedet. Fader blæste på Klarinet til Forestillingen og jeg mindedes tydeligt et af de Numre han udførte paa sit Instrument." (I J.J.G. Rasmussen: Mine Barndomsminder fra Skanderborg 1845-1857)

Peder Rasmussen lærte tidligt sine sønner at spille på forskellige instrumenter: Klarinet, cello, fløjte, kontrabas, violin. Kun otte år gammel kom Jens Julius Grottrup Rasmussen med i sin fars orkester som 2. violin.

I 1851 søgte og fik Peder Rasmussen borgerskab som malermester.

En af hans sønner, Rasmus Rasmussen, blev siden malermester i Skanderborg og drev sin forretning fra den ejendom, han i 1880 lod opføre på Adelgade 104.

En anden søn, Peter Nikolai Rasmussen, var også maler.

Peder Rasmussen døde den 24. juni 1884 ved en drukneulykke. Han var da 70 år gammel og enkemand:

"Den 70 år gamle musiker Peder Rasmussen, som boede på Søgade, var omkommet ved en tragisk drukneulykke (...) Han havde, sammen med en ung slagtersvend fra byen, været ude for at røgte nogle åleliner ovre ved Ringkloster land, da deres lille sejlbåd blev grebet af en kraftig kastevind og kæntrede. Den unge mand fik ham reddet hent til båden men mistede grebet, da Rasmussen fik et voldsomt krampeanfald og forsvandt." (I Kaj Klostergaard: Omkring Skanderborg Dyrehave)


Kilder:

Folketællinger for Skanderborg

Holtet, Christian: ”Indbyggere i Skanderborg 1583 – 1900”

Kirkebøger

Klostergaard, Kaj: "Omkring Skanderborg Dyrehave"

Skanderborg Rådstue Protokol

Rasmussen, Jens Julius Grottrup: "Mine Barndomsminder fra Skanderborg 1845 - 1857", Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki