Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik Kindler

Fra Skanderborg Leksikon

Frederik Kindler- ofte i samtiden benævnt som "den hvidlokkede hædersmand".

Johan Frederik Christoffer Kindler (1790-1861) opførte en planteskole i Skanderborg Dyrehave, og han stod bag opstillingen af mindesmærket for Prins Ferdinand i Skanderborg. En skovvej, Kindlersvej, er opkaldt efter ham.

Kindler blev født i København og kom til Skanderborg i 1818 som huslærer. Han blev senere købmand, først i "Antoniegården", en toetages bindesværkbygning, der lå på hjørnet af Rådhusstræde (indtil 2009 Skolegade)og Torvet, hvor der i dag er kommunale kontorer. Senere flyttede forretningen til Søgade 1, hvor han byggede den ejendom, hvori der i de efterfølgende omkring 100 år blev drevet gartneri (Frydenlund).

I 1824 blev der afholdt tvangsaktion over Dyrehaven, og den blev købt af en proprietær Jensen fra Randers. Da han ikke boede på stedet, indgik han et praktisk samarbejde med den forstinteresserede Kindler. Han fik ansvaret for tilsynet med skoven, og han tilplantede hurtigt 20 tdr. land åbne områder i skoven med nåletræ og eg. I Dyrehavens sydøstlige del anlagde Kindler en planteskole – i folkemunde kaldet Bomskolen. Det var en frø- og udplantningsskole på 1/2 td. land , indhegnet og forsynet med brønd og pumpe. Årligt blev der plantet masser af unge træplanter som fyr, gran, lærk, eg, ask og hassel. Formålet var blandt andet at fremme udplantningen af træer. Nogle blev udplantet i Dyrehaven, andre blev solgt eller uddelt gratis. Hos Kindler kunne man få planter og vejledning, og uden vederlag rejste han omkring og underviste bønderne i udplantning.

Kindler giftede sig i 1827 med købmandsenken Ane Katrine Møller, søster til bygmester Frederik Møller, og sammen fik de 2 sønner. Den ene, Jørgen Christian Christoffer Kindler, tog en musikuddannelse med fløjte og obo, og han spillede i H.C. Lumbys orkester, der ofte spillede i Tivoli.

Kindler var meget benyttet som regnskabsfører, således førte han skolekomissionens og kirkens regnskaber. Han blev forligskomissær og udnævnt til Dannebrogsmand, og han var æresmedlem af Skanderborg Skyttelaug.

Kindler var også aktiv i velgørende arbejde. Han forestod indsamling af penge, der blev anvendt til indkøb af brænde, der om vinteren blev leveret til trængende familier.

Hans store abejde for byen blev nok påskønnet men ikke ordentligt lønnet, og han var derfor altid i bekneb for penge. På Søgade passede han selv haven, mens hans kone passede forretnigen, der i hans sidste leveår var beskeden med lidt salg af blomster og grøntsager og især slikstængerog brystsukker til børnene.

Gartneriet i Søgade blev solgt til Peter Frederiksen.

Mindet om "den hvidhårede hædersmand" levede flere år efter hans død. Der fortælles også om Kindlers tamme solsort, som i krigen 1848-1850 havde fået lært at føjte "Den gang jeg drog afsted".


Det var J.F.C. Kindler der fik opstillet Prins Ferdinands Minde, og Kindlersvej i Dyrehaven er opkaldt efter ham.


Kilder

L.Thane: Skanderborgs historie. 1908, s.93-96.

Aarhus Stiftstidende 28.jan. 1830.

Herbert Madsen: "Familien Kindler og prinseparrets mindestøtte" i Årbog for Skanderborg Museum 1986, s. 27-38.

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki