Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Peder Svane Qvist

Fra Skanderborg Leksikon

Amtsgården fotograferet i 1980'erne

Peder Svane Qvist (1764, Thyregod sogn – 23.6.1841, Århus) var bygmester og arkitekten bag Amtsgården i Skanderborg.

Qvist blev født som søn af Michael Christian Seier af Østerdam. Der vides ikke meget om bygmesterens ungdomsår, men han formodes at have fået sin uddannelse gennem mesterlære, han var muligvis en slægtning til den kendte arkitekt Johan Martin Qvist.

P.S. Qvist arbejdede både i Horsens, Skanderborg og Århus. I Horsens er det kun ombygningen af spiret på Vor Frelsers Kirke, som med sikkerhed kan tilskrives ham, og i Århus kun Meulengrachts Gård, men her tilskrives han sædvanligvis også Klostergade 14, Dynkarken 43, Frederiksgade 79, Vestergade 29 og måske Åboulevarden 20. Qvist var barndomsven med byfoged Bagger, og blev af denne hyret til at tegne Amtsgården. Det blev en imponerende bygning, naboejendommene taget i betragtning, men den modtog også kritik for at have forbrudt sig imod klassicismens love, bl.a. ved at pilastrene på forsiden af bygningen optræder i et ulige antal.

I 1819 opnåede han borgerskab som murmester i Århus, men ved sin død i 1841 blev han begravet fra en fattiganstalt i Århus, hvor den ugifte Qvist var blevet sat i pleje af en slægtning.


Kilder

"Bygmestrene Peder Svane Quist og Johan Jørgen Høffner", Otto Norn. I: Århus Stifts Årbøger 1944, s. 94-99

Powered by MediaWiki