Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Petrine – kvindeskelettet fra Gl. Rye

Fra Skanderborg Leksikon

”Petrine” er det navn man har givet den kvinde, hvis skelet man fandt ved en udgravning af Galgebakken i Rye i 1944. Kvinden var blevet begravet under galgen i ca. 1,5 meters dybde, i lodret stilling, hvor hun sad meget meget sammenkrøbet. Det var et skelet der syntes at være lidt af et mysterium for de der havde stået for udgravningen af Galgebakken.

"Petrines" skelet, som i dag kan ses på Møllemuseet i Rye

Det var først senere, at det sandsynligvis lykkedes at kaste en smule lys over mysteriet om kvindeskelettet. Efterforskning i gamle tingbøger samt undersøgelser af en række forskellige arkivalier, fremdrog beretningen om en kvinde, som i 1596 var blevet henrettet på Galgebakken i Rye. Det var historien om en bøddel fra Århus, der var blevet kaldt til Skanderborg Len for her at pine og plage en kvinde i 10 dage, hvorefter han skulle henrette hende.

Undersøgelser af skelettet viser dog, at bortset fra nogle manglende fingre, er det stort set uskadt. Denne omstændighed, kan være med til at give et fingerprej om, hvordan den mystiske kvinde fra Galgebakken døde. På den tid, hvor skelettet er fra, var det almindeligt, at henrettelser skete ved hængning, som Galgebakkens navn også fint antyder. Da kvindeskelettet imidlertid ikke har de sædvanlige skader fra hængningen, synes det ikke at være denne henrettelsesmetode, der er blevet brugt i dette tilfælde. I stedet mener man, at kvinden ganske enkelt blev begravet levende. Årsagen til den levende begravelse, hænger givetvis sammen med den tids respekt for det man kunne kalde ”den kvindelige ære”. På trods af, at kvinden var en forbryder, og havde begået synder eller forseelser, der på daværende tidspunkt berettigede til at hun mistede livet ved henrettelse, syntes det åbenbart alligevel at have været for meget ligefrem at hænge hende op i en galge.

Det var Harald Nielsen, lærer på Gl. Rye skole, der havde udgravet og fundet frem til historien om den begravede kvinde og også ham der havde givet hende navnet Petrine. Harald Nielsen opbevarede til daglig skelettet i en trækasse på sit loft, undtagen når han fra tid til anden brugte det i sin undervisning på skolen, ofte til stor morskab for eleverne. I dag indgår Petrine i en specialudstilling på Museet på Gl. Rye Mølle, hvor man kan se skelettet og læse historien om hende.

Kilder

Krogh, Povl Kastberg: Talt og Skrevet – mest om Ry-egnen. Ry Bogtrykkeri, Ry 1997

http://www.glryemoelle.dk/default.aspx?id=m3s4

Powered by MediaWiki