Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Postbudenes Fribolig

Fra Skanderborg Leksikon

Sygehusvej 18 fotograferet i 2005

Postbudenes Fribolig var ejendommen på Sygehusvej 18, som i 1927 blev skænket til enker efter skanderborgske postbude.

F. Clausen, chokoladefabrikant på Elvirasminde, døde i 1927, og samme år skænkede arvingerne ejendommen på Sygehusvej som fribolig til postbudenes enker. Huset havde i en årrække været beboet af Clausens forældre, postbud A. Clausen og hustru, og F. Clausen ønskede at ære forældrenes minde ved at skænke ejendommen til faderens gamle kolleger i Skanderborg. Året før F. Clausen døde havde han selv skænket de skanderborgske postbude 1000 kr., og han ydede flere tilskud til istandsættelsen af parkanlægget omkring Niels Ebbesens Minde.

Postbudenes Fribolig var naboejendom til Skanderborg Grynmølle.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 83

Powered by MediaWiki