Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Grynmølle

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Grynmølle lå i en bagbygning på Sygehusvej 20, og eksisterede 1922-1938.

Tidligere møllebygger Christian Sørensen oprettede i foråret 1922 den lille grynmølle, som han i 1925 mageskiftede med byrådsmedlem, arbejdsmand P. Kaa Rasmussens ejendom i Møllegade. Den nye ejer udvidede produktionen til også at omfatte hønse- og kyllingefoder, og salg af grovvarer; havregryn, hvedegryn, byggryn, ærtegryn og majsgryn. Ved Kaa Rasmussens død i 1934 blev forretningen solgt videre til den esbjergensiske togfører J.P. Hedeskov, hvis sønner flyttede til Skanderborg og moderniserede forretningen, og udvidede med videresalg af Otto Mønsteds margarine og melprodukter fra Munkemøllen, og for egen regning forhandlede de chokolade fra Galle & Jessen. I 1936 blev grynmøllen overdraget til ejerne af Skanderborg Motormølle A/S, A. Jacobsen og møllejer A. Sørensen fra Tørring, mens selve ejendommen forblev i togfører Hedeskovs besiddelse. Forretningen blev videreført under navnet A. Sørensen & Co., og man ville nu specialisere sig i produktionen af grynmøllens varemærke, Veta byggryn i pakker. Allerede et halvt år efter solgte Hedeskov imidlertid møllen og beboelseshuset til møller A.P. Andersen fra Hørup Mølle ved Kjellerup, som i 1937 mageskiftede den med købmand Poulsen Dahls købmandsforretning i Grædstrup. Poulsen Dahl kunne dog ikke holde grynmøllen rentabel, og 4. august 1938 blev den solgt på tvangsauktion til møllebygger Chr. Sørensens arvinger. De videresolgte ejendommen til Arbejdsmændenes Fagforening, som samme år indrettede fagforeningskontor i møllebygningen.

Møllen var naboejendom til Postbudenes Fribolig.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg2, Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 82

Powered by MediaWiki