Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Prins Ferdinands Minde

Fra Skanderborg Leksikon

Prins Ferdinands Mindestøtte 2009

I 1839 kom arveprins Frederik Ferdinand og arveprinsesse Caroline på besøg i Skanderborg, fordi prinsen var blevet udnævnt til general over Jylland. Efter en sejltur på Skanderborg Sø gik man i land i Skanderborg Dyrehave, og her fremviste Frederik Kindler sin planteskole, og et musikkor underholdt de royale gæster. Prinseparret bemærkede Kindlers søn, der ”på sin liden Fløjte med Alvor og Fasthed udførte sit Parti”, og prinsen lovede faderen, at hjælpe sønnen til en karriere som musiker i hovedstaden.

Mindestøtten er her i sept.2009 omgivet af hvide kors, formentlig for at sige, at stedet ikke må forstyrres.

I glæde over de gode fremtidsudsigter for sønnen besluttede Kindler, at der skulle rejses et minde for prinseparrets besøg, og i 1840 blev mindestøtten rejst ved planteskolen. På støtten er der en lille olielampe forsynet med 2 dyrehoveder, og nederst står der: "Minde om D.K.H. Fredrik Ferdinands og Carolines nærværelse i Skanderborg d. 31.maj 1839. Oprejst af en taknemmelig fader".

Mindesmærket er byens ældste.


Kilde

L.Thane: Skanderborgs historie. 1908, s. 95-96.

Herbert Madsen: "Familien Kindler og prinseparrets mindestøtte" i Årbog for Skanderborg Museum 1986, s.27-38.

Powered by MediaWiki