Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry 1942-1996

Fra Skanderborg Leksikon

Her finder du tidslinjen for Ry 1942-1996. Stationsbyens historie findes under opslaget Ry.

1942

01.08

Ry Håndværker- og Borgerforening overtager ”Turisthotellet” (Hotel Gudenå) på Klostervej. Hotellet, som var nabo til det daværende ”Højskolehotel” blev oprettet i 1918 som ”Bloch´s Hotel”.

27.10

Ry og Omegns Landboforening stiftes på foranledning af Ry Håndværker- og Borgerforening under mottoet ”Samarbejde mellem Land og By.

1943

Det nye fodbold- og atletikstadion, mellem Knudsvej og Agnetevej, bliver indviet. ”Sofienlund” på Klostervej indrettes som rekreationshjem.

Ry Husholdningsskole overtages af forstander Karl Skaftes datter og svigersøn, Herdis og Ove Skov.

Ry Aftenskole stiftes.

05.12 Hotel Himmelbjerget nedbrænder. Var det kortslutning eller sabotage ?

1944

01.04

Der indføres købstadsordning ved Ry Folkeskole, og der oprettes en mellemskoleordning. Byen skal have anlagt tre betonbunkers.

30.09

Byens borgere har dannet et vagtværn til opretholdelse af ro og orden. De første tyske flygtninge ankommer til Rye Flyveplads.

1945

03.05

Dover Sogneråd udsteder en bevilling, således at Ry by nu har købstadsmæssige beværterforhold.

05.05

Skovarbejder Laust Bech bliver skudt og dræbt af en tysk vagtpost på Rodelundvej mod Gl. Rye – ca. 300 meter fra Ry Mølle. 15.05

En lille konvoj engelske ”ørkenrotter” kom gennem byen på vej mod flyvepladsen i Gl. Rye. De tre panservogne og en personbil gjorde holdt på Torvet, hvor englænderne lod sig hylde af Ry-borgerne, ikke mindst af det svage køn.

21.05

Der afholdes stor ”Freds- og frihedsfest” på stadion.

25.05

De sidste tyske soldater forlader byen. P. K. Fjeldsted skriver dagen efter i Silkeborg Avis : I går rejste de sidste tyske soldater fra Ry. De havde efterladt deres tilholdssteder i en frygtelig forfatning. På Hotel Gudenå f.eks. er den tidligere smukt dekorede sal overpløkket med søm i vægge og panel, vinduerne itu, glaskupler ituslået og de elektriske pærer borte. WC væggene er tilklistrede helt op til loftet, og griseriet flød helt ud på gangen. Alle vegne er en ulidelig stank.

26.05

424 tyske flygtninge indkvarteres rundt om i byen.

Der etableres tysk flygtningelejr ved flyvepladsen i Gl.. Rye, hvor der i årene 1945-48 boede mellem 5.000 - 14.800 flygtninge. 211 personer døde, mens de opholdt sig i flygtningelejren.

23.07

Ry Andelsboligforening stiftes.

1946

På Moselunds marker har man fundet rester fra en jernalderby.

Byens 75 års jubilæum blev fejret af Turistforeningen i forbindelse med ringriderfesten med et historisk optog.

1947

Kirkegården udvides med ca. 1 tdr. land.

1948

01.07

Ry Roklub stiftes, og der bygges klubhus ved Ry Møllesø (nu spejderhytten).

01.11

De sidste tyske flygtninge forlader lejren på Rye Flyveplads.

1949

Ry Andelsboligforening påbegynder opførelsen af ni lejligheder ved Mågevej/Randersvej.

1950

A/S Ry Møbler begynder fabrikation af møbler tegnet af Hans J. Wegner.

Byens befolkning er nu p 1.567 personer fordelt på 615 lejligheder.

1951

Boes skole nedlægges, børnene undervises i Ry.

1953

01.12 Fru Hansen, Hotel Ry, køber Hotel Gudenå af Ry Håndværker- og Borgerforening.

1954

Der skiftes fra jævnstrøm til vekselstrøm.

Ry Folke- og Realskole har 304 elever.

Ry Højskole bliver selvejende institution.

Ry Fritidsklub åbnet.

Pressalit starter produktionen af toiletsæder.


1955

05.05

Ry Blæseorkester stiftes.

1960

Ry kommune har nu 3.239 indbyggere.

Ry Sanatorium omdannes til sclerosehjem.

Byens indbyggertal har rundet de 2.000, og skatteudskrivningen satte dette år en foreløbig rekord ved at overstige 1 mill., eller helt nøjagtigt 1.086.000 jr,

På initiativ af Ry Håndværker- og Borgerforening afholdes det første møde om en ”Fjernvarme- Central” i Ry.

1961

26.03

Teknisk skole nedlægges.

6. og 7. årgang fra Bjedstrup skole overføres til Ry.

Der installeres automatbomme i Ry.

Ry Varmeværk stiftes.

Antal medarbejdere på håndværks- og industriarbejdspladserne er:

Ry Møbler A/S 35, Andelsmejeriet Marskendal 8, Dansk Pressalit Industri A/S 30, Ry Strømpefabrik 10, Åleværket Rye Mølle 2, Ry Mølles Fabrikker A/S 36, Richard Damm´s Konfektionsfabrik 6, Ry Dampvaskeri 4.

09.09

Dover- Ry Pensionistforening stiftes.

28.09

Ry Sportsklubs badmintonafdeling udskilles af klubben og bliver til den selvstændige forening, Ry Badmintonklub.

1962

Skolen i Ry har 500 elever. Der oprettes 9. klasse.

01.04

Frem til november 1966 opføres der 11 parcelhuse på Egernvej.

08.06

Ry Håndværker- og Borgerforening indvier Sønder Ege Campingplads på Søkildevej.

04.10

Ry Fjernvarmeværk fyrer op under kedlerne efter ombygning af det gamle elværk/Teknisk Skole på Møllevej.

Birkhede Camping åbner.

Brugsforeningen ”Tryg” åbner sit supermarked.


1963

04.03

Ry Rotary Klub stiftes.

1964

26.11

Fra omkring århundredskiftet havde Ry haft sin postekspedition på jernbanestationen. I slutningen af 40´erne blev der opstillet et midlertidigt posthus, men trods ihærdige forhandlinger fra Håndværker og Borgerforeningens side, bliver Ry´s første egentlige posthus først nu indviet i en ny bygning på Klostervej.

Kommunen køber ”Lynghoved”.

1965

Ry kommune har nu 3.485 indbyggere.

På initiativ af Dansk Kvindesamfunds Ry kreds og Socialdemokratisk Kvindeudvalg i Ry åbner ”Ry midlertidige børnehave”.

Marskendal køber tankvogne til afhentning af mælk.

Ry Roklub tager sit klubhus i brug.

Der oprettes skolepatruljer i Ry.

01.05

Kommunekontoret flyttes fra De Gamles Hjem til de tidligere brugsforenings/postlokaler på Klostervej 30.

31.05

Fra i dag direkte togforbindelse til København med lyntoget ”Gudenåen”, køretid 5 timer. Et nyt nyt fjernstyringsanlæg for togekspeditionen bliver i løbet af sommeren taget i brug, således at en mand i Silkeborg nu betjener samtlige sikringsanlæg mellem Skanderborg og Herning.

1966

Alle landpostruter er nu motoriserede.

Ry telefoncentral automatiseres.

01.04

Dover, Alling-Tulstrup og Gl. Rye kommuner sammensluttes i dag til en storkommune med 5.663 indbyggere.

1967

Der lægges nye kloakker i byen, og rensningsanlægget tages i brug.

1968

Kommunen køber gården ”Boelet” og sikrer plads til nye udvidelser af byen.

Det nye rådhus på Knudsvej indvies.

01.06

De første parcelhuse opføres på Ildervej.

01.10

Ry Sportsklub fodboldhold opnår – som det bedste resultat i en årrække – oprykning til serie 1.

1969

03.06 Ry Egnsarkiv stiftes og får lokaler i kommunens administrationsbygning.

04.06

Ry Bådelaug stiftes.

19.10

Ry Hallen kan tages i brug. Ry Hallen blev opført i årene 1967-1969 og kostede dengang 1,4 mio. Kr.. Den lave byggeudgift skyldes udelukkende, at der af egnens befolkning blev lagt omkring 20.000 frivillige timer i arbejdet med opførelse af hallen.

Der bygges pavilloner på Ry Folke- og Realskole. Der er 610 børn i skolen.

1970

06.01

Ry Konfektionsfabrik udvider med en ny produktionshal, og fabrikken er nu med sine ca. 150 medarbejdere byens største industrivirksomhed.

14.03

Ry Lions Club stiftes.

18.03

Siim Borgerforening stiftes.

01.04

Låsby og Ry Kommuner sammenlægges og får i alt 7.441 indbyggere.

Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund i Låsby og Ry sammensluttes.

01.08

Fiirgårde skole nedlægges.

Sognepræsteembedet i Svejstrup flyttes til Ry.

Ingen ledig arbejdskraft i Ry.

Børnehaven ”Bodal” indvies som halvdagsbørnehave med plads til 40 børn.

01.10

Den nyopførte børnehave ved Stadionalle med plads til 52 børn indviet.

Hashproblemer drøftes i Ry.

De store elever på Ry Folke- og Realskole får rygetilladelse.

Ry kommune udstykker 50 grunde ved Lynghoved.

Kraftig eksplosion og brand under nybyggeri på Ry Skole.

20.11

Sneen lammer al trafik. Skolerne lukker.

Ry kommunalbestyrelse hedder nu Ry Byråd.

Ry Husholdningsskole overtages af Ry Højskole.

1971

09.05

Lærkereden åbner.

1972 deltagere til bankospil i Ry Hallen deltagere til bankospil i Ry Hallen

Holmens Camping åbner.

Øm Kloster fylder 800 år.

Ry Folke- og Realskole hedder nu ”Mølleskolen”.

Kirkegården udvides med ”Fjeldsteds Have”.1973


12.01

Ry Byråd godkender udstykningsplanen for Bakkelyparken. Området bliver byggemodnet i 1974/1975.

Kloakering i Siim.

Dansk Kvindesamfunds Ry kreds nedlægges.

31.03

Ry Sygekasse på Enghavevej nedlægges i forbindelse med dagpengelovens indførelse pr. 01.04.

01.09

Udgravning af broncealderhøj på Lynghoved marker.

1000 deltagere til bankospil i Ry Hallen.

01.12

Kraftig nedskæring af olie- og elforbrug på grund af oliekrise.

Jyske Bank åbner i Ry.

1974

Behandlingsinstituttet bygger ridehal.

20.03

Det nye bibliotek på Gudrunsvej indvies.

”Knudhule” genåbnes som feriecenter og vandrerhjem.

Der startes børnehaveklasser i alle skoler i kommunen.

Egnsarkivet indretter sig i kælderen under biblioteket.

Indvielse på ”Mølleskolen” efter endt ombygning.

Den nye losseplads i grusgraven ved Randersvej tages i brug.

De 18 hvide ejerlejligheder på Klostervej 55 – 85 opføres.

20.09

I ”Tour de Gudenå” deltager 518 både.

01.10

Ry Håndværker- og Borgerforening opnår et lån til at etablere en lystbådehavn, der ved fuld udbygning kan rumme 150 både.

20.11

Mejeriet ”Marskendal” fylder 100 år.

1975

09.04

Stor arbejdsløshed. Der nedsættes et initiativudvalg, som skal finde beskæftigelsesmuligheder. Ry Marina indvies med plads til 88 både.

Der påbegyndes opførelsen af boliger på Gudensøvænget.

03.05

Borgmester Jørgen Nielsen tager det første spadestik til plejehjemmet ”Søkilde”. 30.05

Husmandsforeningerne indvier nye lokaler i industrikvarteret.

05.06

Forhv. Statsminister Poul Hartling taler på Himmelbjerget i anledning af tårnets 100 års fødselsdag.

17.06

Kommunen vælger sit nye byvåben efter en lokal tegnekonkurrence.

27.08

Randersvejen spærret efter da flere meter vejbane mellem Hvide Bæk og Røde Bæk, er skredet i Knudsø.

14.09

Ry Judoklub stiftes.

17.12

Nyt jordskred på Randersvej.

1976

Sidste år blev der bygget 98 beboelseshuse og 14 erhvervsejendomme i Ry Kommune.

Der er nu over 8.000 indbyggere i kommunen.

Spildevand ledes i rør under Knudsø til renseanlægget.

Ry Varmeværk tager den nye varmecentral på Brunhøjvej i brug.

08.04

Randersvej skrider igen i Knudsø.

Malerinden Anna Klindt Sørensen, ”Petersborg” Ry, får tildelt ”Akedemiet for de skønne Kunstner”´s højeste æresbevisning – Thorvaldsensmedaljen.

25.05

Ry Marina udvides til 96 pladser.

08.06

Ry Lions Club har etableret en kondisti i skoven ved Knudsø.

01.08

Lilleskolen ”Gudenåskolen” starter i Gl. Rye med 11 elever.

16.08

Rig jernaldergrav fundet ved Brunhøjvej under udgravning til nyt varmeværk.

01.09

Plejehjemmet ”Søkilde” taget i brug.

1977

Der påbegyndes opførelsen af boliger på Julsøvænget.

08.07

Ry Byråd vedtager at udlægge et område øst for byen (Boeletvej) til erhvervsområde. Den første ibrugtagningstilladelse gives den 17. december 1978.

08.08

Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps lægges sammen.


1978

Ry kirkedistrikt omdannes til et selvstændigt sogn, og præste- og menighedsfællesskabet med Dover ophører.

10.02

Ry Byråd vedtager at udlægge Egevej til boligområde.

1979

01.01

Ry Håndværker- og Borgerforening afhænder Sønder Ege Campingplads til Erling Lund Nielsen, Restaurant Sønder Ege.

07.02

Af et planlagt større boligområde, Fugledal, med ca. 350 boligparceller udbyder Ry Kommune nu 2. etape – Egevej – med i alt 2 parceller til salg for 95,00 kr. pr. kvm.

24.06

1.200 unge håndboldspillere fra hele landet deltog i Ry Sportsklubs store håndboldstævne ”Himmelbjerg-cup” ved Ry Hallen.

14.08

Ry Byråd vedtager at udlægge Fyrrevej/Fyrrestien til boligområde.

09.08

Ved malerinden Anna Klindt Sørensen´s 80 års fødselsdag indrykkes der af en række foreninger en helsides annonce på forsiden af Annonce-Bladet med lykønskning på dagen.

01.09

Andelsmejeriet ”Marskendal” bliver solgt til to af byens forretningsdrivende, isenkræmmer G. Nøhr Sørensen og gardinhandler Frede Højgaard.

Ry Håndværker- og Borgerforening opfører ”Skimminghus” i bådehavnen.

1980

19.05

Kultursamvirket stiftes.

01.07

Lossepladsen ved Søkilde/Randersvej lukkes. Fremover benyttes en losseplads i Skanderborg kommune i forbindelse med kommunens samarbejde med Reno Syd.

06.07

Der var i år 15.533 betalende gæster ved Ry Byfest.

Ry Andelsboligforening tager anden afdeling af ”Gyvelparken” med 48 lejligheder i brug. Gyvelparken tæller nu i alt 96 lejligheder.

1981

01.01

Ry har nu 3.684 indbyggere.

04.03

SID stifter Efterlønsklubben.

01.05

Ry Fotoklub stiftes.

14.06

Det nye spejder- og skydecenter på Lynghoved åbnes.

16.06

Ry Byråd vedtager at udlægge Bøgevej til boligområde.

08.08

Ry Tennisklub indvier to nye tennisbaner ved Ry Hallen.

09.10

Musiksamvirket stiftes.

Der påbegyndes opførelsen af boliger på Mossøvænget.


1982

29.04

Merko Lavpris (Ry Storkøb) åbner supermarked i det tidligere byggecenter på Parallelvej.

31.05

Ry Ræset, den årlige pinsemarch med Ry Ungdomsskole som arrangør, havde i 2.149 deltagere.

Ry Varmeværks central på Brunhøjvej går over til kulfyring.

Ry Basketball Klub stiftes.

1983

07.03

Søhøjlandets Musikforening stiftes.

01.04

Ry Håndværker- og Borgerforening afhænder Ry Marina og Skimminghus til Ry Bådlaug.

26.04

Idrætsklubben Dover-Jaungyde og Ry >Sportsklubs håndboldafdeling sammenlægges og bliver den nye klub : Knudsø Håndbold Klub.

10.05

Flystyrt ved Boesvej ved Johannesminde. De 4 personer i privatflyet Cesna 210 omkom.

01.06

Pension Ryhave overtages af Hakon Bjørn-Andersen, der samtidig bliver eneejer af Hotel Ry.

21.11

Efter et længere tilløb stiftes Ferskvandsmuseet

1984

01.04

Ry Andelsboligforening tager 36 lejligheder i brug i Skanseparken.

04.07

Dronning Margrethe II gæster Gl. Rye i anledningen af 450 årsdagen for kroningen af Kong Christian den 3. i Sct. Sørens Kirke.

12.08

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole åbner med 45 elever.

24.10

Ry Skakklub stiftes.

03.11

Den nye aflastningshal ved Ry Hallen indvies.

29.11

Erhvervsforeningen for Ry Kommune stiftes.

14.12

Den første forestilling opføres i Ry Højskoles nye syvkantede teatersal.

1985

Ry har nu 4.086 indbyggere.

01.01

Scleroseforeningen køber Behandlingsinstituttet af Nationalforeningen til Tuberkolosens Bekæmpelse.

01.05

Nye arkæologiske udgravninger foretages på Brunhøjvej.

08.10

Ry Byråd vedtager at udlægge Gartnervænget til boligområde.

01.12

Andelsboligforeningen ”Vadestedet”, der omfatter 21 boliger og et fælleshus færdiggøres.

1986

10.02 Annonce-Bladet/Ry Bogtrykkeri flytter fra Agnetevej 6 til nye trykkerilokaler på Brunhøjvej 10.

08.04

Ry Byråd vedtager at udlægge Platanvej til boligområde.

20.04

Den selvejende institution Ry Biograf indvies under stor festivas.

03.05

Ry Sejlklub indvier nyt klubhus ved Søkilde.

01.07 Ry og Omegns Turistforening får egne lokaler på Skanderborgvej 16.

21.09

Over 4.000 mennesker besøger Ry Messen, der blev afholdt i Ry Hallerne under mottoet ”Det ká vi i Ry Kommune”.

20.11

Støtteforeningen til etablering af Anna Klindt Sørensens museum, samt til støtte af museums- initiativer i øvrigt stiftes.

1987

28.01

Gudenåskolen beslutter at udvide skolen fra at være 1 – 7 klasses skole til at være 1 – 10 klasses skole.

13.06

100 året for dansk rosport fejres i Ry med et kæmpe motionsstævne med 1.763 deltagere. Udgangspunktet er Ry Roklubs lokaler Skimminghøj.

05.07

Der var 26.610 betalende gæster der besøgte årets byfest.

31.08

Ry og Omegns Frimærkeklub stiftes.

03.10

Ry Varmeværk markerer sit 25 års jubilæum. Varmeværket havde den 01.07 taget den nye administrationsbygning i brug på Brunhøjvej. Der er nu 1.168 interessenter.

05.11

Forening til oprettelse af en svømmesal i Ry stiftes.

25.11

Der dyrkes nu kun fodbold i Ry Sportsklub. Gymnastik- og volleyballafdelingerne udskilles af klubben og bliver til to selvstændige foreninger : Ry Gymnastikforening og Ry VK75.


1988

23.01 Der foretages valg til kommunens nye ældreråd.

08.02

Tre af en række af virksomheder flytter ind i Ry Erhvervscenter i Ellemosen.

01.04

Sclerosehospitalet indvier en tilbygning til 18 mio. kr.

13.04

Den midtjyske lokalradio, Radio Silkeborg – Ry, går i æteren for første gang.

12.06

Efter en større renovering af Ry Stadion afholder DSB reception. Desuden er der også blevet plads til Ry Turistbureau.

18.06

”Søhøjlandets Egnsspil” opfører på Ry Mølles Fabriker under stor succes forestillingen ” Da toget kom …”.

07.07

Århus amts første afmærkede cykelrute, der går fra Århus Havn til Ry, bliver åbnet.

09.07

Knudsø Håndbold Klub åbner minigoldbane på skrænten over bådehavnen på Ry Mølles Fabrikers jord.

23.09

Første halvdel af Ry Erhvervscenter i Ellemosen tages i brug. Den anden halvdel den 18.11.

12.10

Ry Skiklub stiftes.

1989

Ry Andelsboligforening tager første afdeling af Moselund i brug med 3 lejligheder.

27.04

Brugsforeningen ”Tryg” flytter fra Klostervej 6 til Siimtoften, hvor der åbner et nyt stort supermarked. Brugsforeningen hedder nu ”Kvickly”.

07.06 Pave Johannes Poul II forretter en stor friluftsmesse ved det katolske ungdomscenter, Ømborgen, under overværelse af ca. 15.000 mennesker og direkte TV-transmission.

12.07

Den første af en række forretninger flytter ind i de tidligere brugsforeningslokaler på Klostervej 6, og stedet benævnes nu ”Ry Handelsplads”.

01.09

Kommunens nye nærgenbrugsplads på Bakkelyvej tages i brug.

09.12

Amatør-musikerforeningen ”Rytmiry” stiftes.

1990

Der opføres otte andelsboliger på Platanvej.

05.05

Ry Håndværker- og Borgerforening forærer byen et kunstværk, der er udført af billedhuggeren Oluf Løvstad, Laven. Den syv tons tunge sten placeres ved bådehavnen og får tilnavnet ”Vandrestenen” og symboliserer istidens kraft.

15.05

Ry Varmeværk indvier et 3.025 kvm stort solfangeranlæg på Brunhøjvej, der dermed bliver det største indenfor EF. Anlægges har kostet 8,5 mio. kr.

26.06

Foreningen ”Hattefryd”, hvis formål er at fremme hattene i gadebilledet stiftes.

Ry kommune færdigopfører dens nye materielgård på Bakkelyvej.

21.12

Erhvervscenter Ellemosen 9 færdigopføres.

1991

01.03

En af Ry´s ældste og største virksomheder gennem årene, Ry Mølles Fabriker, lukker.

11.03

Der opføres otte andelsboliger på Platanvej.

15.06

Ry besegler venskabsby-forbindelse med den belgiske La Gleize.

22.06

Ferskvandsmuseet udvider med en tvillingbygning til den eksisterende udstillingsbygning.

1992

26.02

Foreningen for hobbymalere og –tegnere, ”Couleriten” stiftes.

05.09

Ry kommune navngiver i samarbejde med DSB et IC-3 tog ”Steen Steensen Blicher”. Samtidig indvies de nye cykelskure og parkeringspladser på stationsområdet.

20.06

Hjemmeværnskompagni 2507 flytter ind i den nye hjemmeværnsgård på Skanderborgvej 98.

31.07

Byens første rundkørsel åbnes ved Skanderborgvej/Brunhøjvej. Dette er Århus amts første skridt til trafiksikring i byen, og senere etableres der også rundkørsel ved Kyhnsvej/Enghavevej, ligesom der bl.a. etableres cykelstier igennem byen.

14.08

Ry Højskole fejrer 100 års jubilæum.

1993

13.02

Den nye brandstation på Brunhøjvej indvies.

05.03

Der opføres otte andelsboliger på Platanvej.

11.09

Den 26. udgave af verdens største kano- og kajakløb ”Tour de Gudenå” satte rekord med 1.050 deltagere.

05.10

Der afholdes rejsegilde på det nye aktivitetscenter ”Ryvang”.

1994

26.02

Ry Bibliotek indvier ny tilbygning. Samtidig får Egnsarkivet sine egne lokaler i bygningen.

29.03

Et asylcenter indrettes i Ry Erhvervscenter i Ellemosen 1 i Ry. 92 flygtninge fra det borgerkrigs- Hærgede ex-Jugoslavien flytter ind.

12.09

Skolefritidsordningen på Mølleskolen flytter ind i en ny stor bygning. Mølleskolen har gennem det seneste års tid gennemgået en større renovering.

31.10

Ry Daghøjskole flytter ind i den tidligere direktørbolig på Ry Mølles Fabriker.

17.11

På en vilkårlig dag foretager DSB en tælling på passagerer. Denne torsdag foretager 418 personer afrejse fra Ry Station, men 368 personer ankommer.

26.11

Den nye Teatergarderobeforening indvier lokaler på ”Boelet”.

1995

08.01

Ry Håndværker- og Borgerforening fejrer 100 års jubilæum og i løbet af året er foreningen arrangør af en række jubilæumsarrangementer.

21.05

Ry Håndværker- og Borgerforening indvier Musikpavillonen i bådehavnen, og Ry Blæserorkester giver koncert i anledningen af orkesterets 40 års jubilæum.

23.06

Ry Håndværker- og Borgerforening og Ry Roklub arrangerer en festlig Sct. Hansaften på Skimminghøj, der sendes direkte i DR-TV. Desværre var der lavet hærværk på lydanlægget.

23.07

Ry Andelsboligforening fejrer 50 års jubilæum. Foreningen har i jubilæumsåret 14 boliger i Ry by med i alt 242 lejligheder. 14.08

Ry Biograf høster stor succes med at arrangere kæmpebio under åben himmel på byfestpladsen.

Hele 1.050 betalende gæster overværede forvisningen af Pink Floyd´s ”The Wall”.

07.09

Der bliver offentliggjort et ambitiøst projekt om Ry Idræts- og Fritidscenter ved Ry Hallerne. Pris 30 mio. kr.

12.09

Emborg Skytteforening fejrer 125 års jubilæum i foreningens lokaler på Lynghoved.

25.10

Ry Kommune påbegynder etableringen af en parkeringsgade på strækningen Bodalsvej – Møllevej – Skanderborgvej.

1996

01.01

Der er 1.816 husstande i Ry og 4.704 indbyggere.

01.01

Ry kommune har amtets laveste ledighedsprocent på kun 6,4%, hvor amts-gennemsnittet er på 9,2%.

01.02

Ry kommune og Erhvervsforeningen har udarbejdet en opgørelse, der bl.a. viser hvor mange arbejdspladser de enkelte fremstillingsvirksomheder har. I Ry by topper følgende virksomheder : Pressalit A/S 280, AKVA Waterbeds ApS 48, IP Controldan A/S 40, Inox Stål A/S 28, Busch Vakuumteknik A/S 25, High Style ApS 25, IPH Marine Automations A/S 25, Ry Bogtrykkeri A/S 19, KB El-teknik 16, Højgaard Gardiner & Udstyr 15, Plus Precess Controls 13, Tommy Larsen A/S 10.

01.04

DSB har nu på hverdage 48 afgange fra Ry Station.


Kilder:

Ry Ugeavis / Annonce-Bladet /Stig Rohde Andersen

Ry Lokalarkiv Tidstavle

Byer & Bydele

Powered by MediaWiki