Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Søbadet

Fra Skanderborg Leksikon

Søbadet eller Skanderborg kommunale badeanstalt kort efter opførelsen i 1930'erne.
Badepiger på spring i 1930'erne.


Skanderborgs nye kommunale badeanstalt blev opført i 1932 nedenfor Chr. IV’s eg lidt længere sydpå end forgængeren, Skanderborgs kommunale Søbadeanstalt, der lå i bugten ved Guldbryllupsanlægget på kanten af Dyrehaven.


Med springbro, vipper og telefon var det nye søbad en stor forbedring.


Det blev nedlagt i 1953, men genopstod i ny skikkelse i 1964.


Da Søbadet efterhånden forfaldt, blev der forsøgsvis i 2013 etableret en helt ny badestrand ved Byparken.

Stemningsbillede fra Søbadet ca. 1965.
Søbadet er populært under Danmarks Smukkeste Festival. Foto :august 1997.

Se også:

Skanderborg Kur- og Badeanstalt

A/S Skanderborg Badeanstalt

Skanderborgs kommunale Søbadeanstalt

Kilde: Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki