Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Søgade

Fra Skanderborg Leksikon

Chr. henriksen og hustruen Ane Kirstine foran Søgade 2 ca. 1905

Søgade er navnet på den lille gade, der forbinder den nordlige del af Borgergade med Alleen.

Gaden hed tidligere Præstegyden, da byens præstegård lå her. Den kongelige præstegård blev solgt til private i 1702. Her boede en Niels Madsen og i et halvt århundrede hed gaden derfor Niels Madsens Gang.

En del af præstegårdshaven blev kaldt for Blegdammen.

På den tidligere præstegårds jord, Søgade 1, boede købmand Frederik Kindler, og han byggede den ejendom, hvori der i de efterfølgende 138 år blev drevet gartneri, senest Frydenlund Blomster.

Ved gartneriet nedlæggelse blev der her på Søgades nordlige side i 1996 opført et lille andelsboligområde,Frydenlund, opkaldt efter gartneriet.


Søgade jan. 2013.


Kilder:

Chr. Holtet: Blade af Skanderborgs historie. 1933

Skanderborg historiske Arkiv

Powered by MediaWiki