Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Kommune

Fra Skanderborg Leksikon

En kommune er ikke noget uforanderligt og på forhånd givet. Ordet kommune betyder: den mindste lokale administrative enhed, som ledes af en folkevalgt kommunalbestyrelse, og som bl.a. tager sig af socialforvaltning, skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, pasfornyelse m.m. I Danmark har kommune grænserne rykket sig flere gange. Senest med strukturreformen i 2007 og før det var den største ændring sket i 1970 med kommunalreformen. For Skanderborg Kommune har disse ændringer betydet sammenlægninger og optagelse af mindre kommuner. Hvis man ønsker et overblik over kommunens borgmestre igennem tiden, kan det findes her: Borgmestre i Skanderborg.


4 cm kort over Skanderborg Kommune 1981.

Kommunalreformen 1970 - Kommunens fødsel

Kommunalreformen var den hidtil største ændring af kommunestyret i Danmark. Med denne reform blev de 1098 kommuner i første omgang lagt sammen til 277. Før denne ændring havde Skanderborg været købstad, men købstadsbegrebet mistede sin betydning med reformen i 1970. Skanderborg købstad blev ved denne reform lagt sammen med de tre sognekommuner Fruering-Vitved, Hylke & Ovsted-Tåning. Disse tre sognekommuner og Skanderborg købstad blev til den første Skanderborg kommune. Det tætteste man kommer på en kommune, som vi kender den før 1970, var Amtskommunerne. Disse indeholdt sognekommunerne, men ikke købstæderne. Kommunalreformen fra 1970, samlede altså de mange landområder under samme fane.


På billedet ses den nye Skanderborg Kommune fra 2007.

Strukturreformen 2007

Den seneste ændring af kommunen skete med strukturreformen i 2007, hvor kommunen blev et større kommunalt administrationscenter. Helt konkret betød strukturreformen, at de danske amter blev nedlukket, herunder også Skanderborg Amt, i stedet for de 14 amter, indførte man fem regioner. Skanderborg Kommune hører under Region Midtjylland. Strukturreformen var lig med kommunesammenlægninger. Det betyder, at Skanderborg Kommune efter 2007 også indeholder de tidligere Ry Kommune, Hørning Kommune, Galten Kommune og dele af Voerladegård Sogn. Strukturreformen gjorde Skanderborg kommune til en endnu større kommune end den blev med kommunalreformen fra 1970.

Strukturreformen kunne mærkes i det efterfølgende kommunalvalg. Ifølge Søren Erik Pedersen (Byrådsmedlem, Venstre) blev Venstre og Konservative straffet for strukturreformen ved kommunalvalget i 2009, da det var disse partier, der havde skabt reformen.

I dag slår Skanderborg Kommune sig på, at være en kommune i udvikling. Hvor der er plads til erhverv, uddannelse, kultur, natur og turisme.


Kilder

Den digitale byport: Danmarks Købstæder; Skanderborg, danmarkshistorien.dk, 2012, Web.

Garde, Maj: Skanderborg Byprofil, Byprofil.dk, 2012.

Veteran: V straffet for reformen i Midtjyllands Avis, 21. November 2009

Henvisninger

Strukturreformen 2007, Wikipedia, Web.

Kommune, ordnet.dk, Web

Kommunalreformen 1970, Wikipedia, Web

Powered by MediaWiki