Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Social-Demokrat

Fra Skanderborg Leksikon

Forside fra Skanderborg Social-Demokrat, 23. februar 1901. Avisen findes i Skanderborg Historiske Arkiv.

Begyndelsen

Redaktør Hans Rasmussen. ca. 1910.

Skanderborg Social-Demokrat blev oprettet i 1901. Avisens første redaktør var Hans Rasmussen. Avisen kostede i 1901 seksten øre om ugen eller to kroner og tyve øre om måneden. I avisens første nummer præsenteres avisens standpunkter og holdninger. De første linjer af avisen lyder således: "Skanderborg Social-Demokrat er Arbejdernes eget Blad og vil, som Navnet antyder, virke for Socialdemokratiets Politik med særligt henblik på Skanderborg og Omegn. Bladet vil, ligesom den øvrige socialdemokratiske Presse, efter al Evne virke for den arbejdende Stands økonomiske og politiske Interesser". Skanderborg Social-demokrat er altså en del af den landsdækkende socialdemokratiske presse og vil forsøge at varetage arbejdernes interesser. Ved siden af at varetage arbejderklassens interesser vil avisen også forsøge at højne arbejdernes intelligens og dannelse. Avisen vil kæmpe for den almindelige valgret og for at pressen i Skanderborg og omegn er for alle, hvilket den ifølge socialdemokraten ikke har været før.

Ved at læse den første avis bliver man også meget hurtigt klar over, hvad socialdemokraten er utilfreds over i Skanderborgs medielandskab. Her falder kritikken meget hurtigt over Skanderborg Amtsavis og dennes redaktør Friis. For at vise læserne, at man ikke altid kan stole på, hvad Friis skriver i amtsavisen, har Socialdemokraten kortlagt nogle af de løgne, som amtsavisen har formidlet. Socialdemokraten bragte her en liste med elleve punkter indenfor de sidste par dage, som var direkte forkerte i amtsavisen. Meget af dette første nummer af avisen handler om at vise, hvordan amtsavisen tager fejl og ikke formidler hele sandheden. Dette er et glimrende eksempel på, hvordan forskellige holdninger kan påvirke hvordan man ser på sagen.

Det er tydeligt, at forholdet mellem Amts-Avisen og Skanderborg Social-Demokrat var betændt i starten af Social-Demokratens leve tid. Det har vi både set i prøvenummeret af Social-Demokraten, men man ser det også igen i den første rigtige udgave af avisen fra 1. marts 1901. Igen i denne avis langer man ud efter usandheder i Amtsavisen. Denne kamp mellem aviserne fortsætter. Et andet nedslag kunne være fra den 11. marts 1901. Her skriver Social-Demokraten om Amtsavisen: "Skanderborg Amts Avis der aldrig opnaar at blive betragtet for fuldt paalidelig, fortæller om Mødet i Vrold". Det er her tydeligt at se, hvordan Social-Demokraten ikke mener, at Amtsavisen er pålidelig. En lignende meddelelse finder man i avisen fra den 15. marts 1901 og man kan sikkert finde lignende beskeder med jævne mellemrum.

Arbejdernes avis

Albinus Jensen. Redaktør i perioden: 1920-1930 . ca. 1920.

Efter avisens første "prøveoplæg" d. 23. februar begyndte avisen at udkomme regelmæssigt fra d. 1. marts 1901. Når Skanderborg Social-Demokrat udkommer fra 1901 betyder ikke, at der slet ingen socialistisk presse har været i byen før 1901. Det har været muligt at læse Demokraten fra Århus og nogle af de omkringliggende byers lokalblade af Social-Demokraten. Da Silkeborg fik sin lokale Social-Demokrat i 1900, blev der presset på for en lokalredaktion i Skanderborg og denne fik man som bekendt i 1901. At Skanderborg fik sin egen lokalredaktion er ikke særegent for byen. Det er derimod en del af en national udvikling, hvor alle større provinsbyer ved Socialdemokratiets jubilæum i 1921 kunne fremvise en lokaludgave af arbejderavisen.

Indtil 1952 fortsatte Skanderborg Social-Demokrat med sit eget navn. Efterfølgende kom nyhederne fra Skanderborg som en del af Demokraten i Århus. Dette betød et farvel til det gamle samarbejde med Silkeborg Social-Demokrat. Samarbejdet med Silkeborg Social-Demokrat har været et givende samarbejde og Skanderborg avisen er triste over, at samarbejdet slutter. Skanderborg Social-Demokrat overgår til at være en del af Demokraten Århus, da den samlede socialdemokratiske presse skal samles. For læserne betyder ændringen at avisen fra d. 15. januar 1952 udkommer i et nyt format og under en ny titel. Denne ændring handler ikke om at nedlægge socialdemokratiske blade. Det handler om, at centralisere trykkerierne, så man kan sikre en solid kvalitet i en periode, hvor mange små dagblade ellers ville være tvunget til at lukke ned. Sammenlægningen i 1952 er altså et forsøg på at redde de mange små socialdemokratiske lokalblade, ved at samle dem. Endnu en fordel for Skaberborgs læsere, er, at det bliver muligt, at læse avisen syv dage om ugen imod de tidligere seks. I den første udgave af Demokraten efter nyordningen slår avisen på, at omlægningen betyder at både læsere og annoncører får en langt bedre service, end hvad det nogensinde havde været muligt under de gamle forhold. Ifølge Demokraten har læserne taget godt imod den nye avis og nyordningen vil desuden også trække nye læsere til, derudover blev den nye ordning af avisen slet ikke så stor en omvæltning som mange havde frygtet. Demokraten argumenterer desuden for, at en sammenlægning med den større avis er at foretrække frem for at lukke avisen, som har været tilfældet med en del små borgerlige aviser.

Socialdemokraten under 2. verdenskrig

Redaktør Wilhelm Dupont. Redaktør i perioden: 1940-1957.

Hvis man dykker ned i arkiverne, findes der mange levn fra anden verdenskrig. Fx kan man hos Skanderborg Historiske Arkiv finde et brev fra Udenrigsministeriets pressebureau fra 18. januar 1945. Udenrigsministeriet skrev til Skanderborg Social-Demokrat for at fortælle, at ministeriet var blevet gjort opmærksom på, at Socialdemokraten ikke bragte de tyske Værnemagtsberetninger. Avisen blev gjort opmærksom på, at det var et ubetinget krav fra tysk side, at bringe disse meddelelser. Ministeriet advarede også avisen om, at der var chance for, et meget ubehageligt indgreb fra tysk side, hvis ikke avisen begyndte at gøre, som den tyske presseafdeling ville det. Man kan formode, at det har været en af Skanderborg Social-Demokrats måder, at gøre modstand mod værnemagten, ved ikke at bringe deres meddelelser i bladet.

Avisens slutning

Nyordningen fra 1952, der lagde Skanderborg Social-Demokrat ind under Demokraten i Århus kan ses som et springbræt til Social-Demokratens komplette indslusning i Demokraten. Fredag d. 16. november 1973 udkommer for første gang en ny version af demokraten. I den nye Demokraten har man ikke på samme måde en sektion i avisen, der handler om nyhederne fra Skanderborg, i stedet handler avisen om Århus og omegn, som Skanderborg nu er en del af.

Redaktører gennem tiden

Adelgade 130, hvor Skanderborg Social-Demokrat hørte til. 1910.
  • 1. marts, 1901-1920: Hans Rasmussen
  • 1. juli, 1920-1930: Albinus Jensen
  • 25. september, 1930-1936: Anton Hansen
  • 29. maj, 1936-1940: Hans Rynkeby Knudsen
  • 1. januar, 1958-1965: Oluf Kirkegaard
  • 1. november, 1965-1969: Arne Riis Jørgensen
  • 1. januar, 1969-1972: Hans Erik Møller-Hansen
  • 1. oktober, 1972-1973: Bent Knudsen
  • 1. april, 1973: Flemming Sejersen
  • 1. oktober, 1973-1974: Niels Fensted Madsen (Indtil Demokratens lukning)


Kilder

Abilgaard, Peter; Oldefar! - hvorfor kunne de ikke lide de røde?, den lille rødes forlag, 1988.

Brev fra Udenrigsministeriet hos Skanderborg Historiske Arkiv. Arkivalie nr. A141, 1945

Demokraten, 15. januar 1952 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Demokraten, 16. januar 1952 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Demokraten, 19. januar 1952 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Demokraten, 15. januar 1973 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Demokraten, 16. januar 1973 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Social-Demokrat, 23. februar 1901 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Social-Demokrat, 1. marts 1901 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Social-Demokrat, 15. marts 1901 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Social-Demokrat, 14. januar 1952 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Thane, L.: Danske byer og deres mænd, Skanderborg by, 1919.

Henvisninger

Skanderborg Social-Demokrat hos Dedanskeaviser.dk

Powered by MediaWiki