Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Teglværk

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Teglværk lå lidt vest for Skanderborg, syd for Hestehaven ved jernbanen. På kortet ligger teglværket midt i billedet. I dag krydser motorvejen banen på dette sted.

Det lille teglværk virkede få år omkring 1900, formentlig fra 1900 til 1906. Ejeren var sagfører Hermann Christian Arent (1836-1913), kendt for sin store stensamling, der blev begyndelsen til Skanderborg Museum. I 1906 blev teglværk og inventar solgt på auktion, og sagfører Arents enke solgte grunden i 1913.

På stedet,hvor teglværket lå, har der formentlig tidligere ligget et teglværk.

J.C.Schytte skriver i 1843, at som afløser for Mallinggård Teglværk er der opstået et andet lige i nærheden mellem Hestehaven og Hømosen, anlagt af avlsmand Antoni fra Skanderborg. Omkring 1840 fuldførte han 2 brændinger, men stenene ville ikke holde sammen pga dårligt blandingsforhold. Antoni var dog opsat på at fortsætte forsøgene.

Skanderborg Teglværk blev til nedbrydning i 1906. Skanderborg Amts Avis 2.april 1906.


Kilder:

J.G.Berthelsen og V.Bjerge: Stemplede mursten og gulvtegl (2006)

Skøde- og panteprotokollen. Skanderborg Historiske Arkiv.

J.C.Schytte: Skanderborg Amt (1843)

Powered by MediaWiki