Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Understøttelsesforening

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Understøttelsesforening blev oprettet af Skanderborg Håndværkerforening i 1866.

Formålet var at uddele midler til borgere og deres enker, hvis de uforskyldt var nedsunket i fattigdom, således at modtageren ikke var nødtvunget til at modtage understøttelse fra fattigvæsenet. Modtog man hjælp fra fattigvæsenet betød det nemlig samtidig, at man mistede sine borgerlige rettigheder – herunder stemmeretten – indtil man havde tilbagebetalt understøttelsen, hvilket praktisk talt var umuligt. Blot få måneders fravær fra arbejdsmarkedet på grund af f.eks. sygdom eller arbejdsulykker kunne resultere i, at forsørgeren aldrig genvandt sine borgerlige rettigheder. Dette problem ville Håndværkerforeningen afhjælpe, og de fik bred støtte til sagen fra alle befolkningslag.

Foreningen blev bestyret af otte medlemmer fra Håndværkerforeningen og én udefra. Håndværkerforeningen gav et engangsbeløb på 100 rigsdaler. og et årligt bidrag på ca. 150 rigsdaler. Første år blev der uddelt understøttelse til 10 håndværkere, 10 enker og to arbejdsmænd, og udover penge blev der også givet gratis tørv og rabatkort til brød. Foreningen lagde vægt på, at understøttelsen blev uddelt forebyggende, altså inden modtageren nedsank i fattigdom, og hjælpen blev altid uddelt i det skjulte af et af bestyrelsesmedlemmerne.

Understøttelsesforeningen blev nedlagt i 1905 samtidig med, at Skanderborg Understøttelsesforenings Legat blev oprettet med samme godgørende mål for øje, og legatet blev herefter bestyret af Skanderborg Byråd.

Skanderborg Håndværkerforening oprettede i 1877 ligeledes Håndværkerforeningens Fribolig.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 59-60

Skanderborg Historiske Arkiv: A 2900 (kopi af legatfundats)

Powered by MediaWiki