Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Håndværkerforeningens Fribolig

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Håndværkerforening oprettede i 1866 Skanderborg Understøttelsesforening, og omtrentlig samme tid spekulerede Håndværkerforeningen i oprettelsen af en fribolig for ældre borgere og deres enker. Disse måtte ty til fattighjælpen, hvis familien ikke kunne forsørge dem på deres gamle dage, og nogle ældre borgere endte på Skanderborg Fattighus. I 1868 blev der nedsat en komité til at arbejde med opførelsen og finansieringen af en fribolig, og der var interesse for sagen, også uden for Håndværkerforeningens kreds af medlemmer. Men tingene trak i langdrag, formentlig hjulpet godt på vej af, at Venstre-tilhængere brød ud af Håndværkerforeningen og startede Skanderborg Industri- og Håndværkerforening i 1871. Arbejdet med at oprette friboliger fortsatte dog, og i 1876 tog foreningen kontakt til byrådet, som bevilligede dem en byggegrund på Møllegade med Skanderborg Mølle på bakketoppen mod vest som en af de eneste naboer.

Håndværkerforeningen havde fået indsamlet halvdelen af det påkrævede beløb til opførelsen af friboligen, og resten blev finansieret ved lån. Der skulle indrettes otte lejligheder i ejendommen. I begyndelsen skulle kun to være friboliger for ældre håndværkere eller andre værdigt trængende i Skanderborg, da resten af lejlighederne skulle udlejes for at dække udgifterne. Håndværkerforeningens Fribolig blev bygget i løbet af 1877, og slog dørene op 15. oktober samme år. Hver lejlighed bestod af to forholdsvis store værelser, køkken og et spisekammer. I baggården var der desuden en toiletbygning med ét rum til hver lejlighed, hvilket på denne tid var en luksus man normalt kun forventede i langt finere ejendomme. Til hver lejlighed hørte også en lille have, og byens borgere blev opfordret til at donere frugtbuske hertil. Flere borgere skænkede penge til beboerne i friboligen; bl.a. oprettede prokurator E.F. Weng et legat til brændselshjælp. De første, der nød godt af de gratis friboliger, var to ældre håndværkerenker, og det var nemt at udleje de øvrige seks lejligheder, da boligstandarden var meget høj sammenlignet med byens generelle boligstandard på denne tid.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 59-62

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 206-207

Powered by MediaWiki