Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Stilling Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Stilling Kirke ca. 1910

Stilling Kirke blev opført omkring år 1200, og er beliggende i Stilling under Stilling Sogn.

Kirken står på en mindre hævning i terrænet på vestre side af Stilling-Solbjerg Sø, og på østre side af bebyggelsen. Kirken er forholdsvis lille, og består i dag af kor og skib fra 1200-tallet, et våbenhus og en tagrytter fra 1886, og fremstår overordnet i den skikkelse, den fik ved restaureringen i 1950’erne. Indvendigt stammer kun den romanske døbefont af granit fra kirkens opførelse. Bemærkelsesværdigt ved denne kirke er de to, næsten identiske tympanon-dekorationer over syd- og norddøren.

I 1500-tallet blev Stilling Kirke anneks til Skanderup Kirke, og Skanderups præst fik derfor fra 1584 tilknyttet en kapellan i Stilling. Først fra 1666 kan kongens ejerskab til Stilling Kirke dokumenteres, men kirken har formentlig tilhørt kongen siden reformationen. I de 50 år Skanderborg Rytterdistrikt eksisterede, hørte kirken herind under, men ved den offentlige ryttergodsauktion i 1767 blev den købt af sognepræsten. Efter endnu et ejerskifte blev kirken i 1774 solgt til sogneboerne, og i 1912 overgik den til selveje.


Kilder

"Danmarks Kirker: Skanderup, Stilling, Fruering, Vitved". Nationalmuseet, 1988, s. 2944-2973

Powered by MediaWiki