Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Carl Bodilius August Dahl

Fra Skanderborg Leksikon

Carl Bodilius August Dahl (1.8.1810 – 20.8.1870, Moesgaard) var amtmand 1868-1870.

Dahl blev uddannet cand.jur. i 1834, og var stiftamtmand i Århus Amt og amtmand i Århus og Skanderborg amter fra 1.5.1868 – 30.3.1870. Han efterfulgte sin bror, T.C. Dahl, i embedet som amtmand i Skanderborg, men trak sig fra posten efter kun to år pga. sygdom. C.B.A. Dahl ejede hovedgården Østergaard i Tulstrup Sogn, men døde hos broderen på Moesgaard ved Århus.

T.A.J. Regenburg blev Dahls efterfølger på Amtsgården.


Kilder

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 161

"Østjydsk Hjemstavn". Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 36

Powered by MediaWiki