Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Tulstrupvej 114

Fra Skanderborg Leksikon

Holmsbæk, Tulstrupvej 114 o. 1911

Holmsbæk, Tulstrupvej 114 o. 1911. Foto: Ry Lokalarkiv (B232)

Gården Holmsbæk nævnes første gang i 1575. Den var dengang beliggende mellem Bakkegården og Skovriddergård ved bygaden i Jaungyde og beboedes da af en, der kaldtes lille Niels Jensen.


1793 frikøber fæster Jesper Christensen gården af fru Woyda på Sophiendal.


I 1881 kommer den i nuværende families eje, idet den købes af Laurs Peder Sørensen fra Bomholt. Han blev gift med Petra Kirstine Pedersen og de fik 6 børn, hvoraf de 3 døde af tuberkulose.


Da L. P. Sørensen mente, at det fugtige stuehus var årsagen til tuberkulosen, byggedes i 1911 et nyt stuehus (se billedet) samt en ejendom nærmere Tulstrup som aftægtsbolig. Gården overtages af sønnen Peder Sørensen, og i 1972 af dennes søn og nuværende ejer (2011). I dag er besætningen solgt og jorden lejet ud.


Kilde: Lokalhistorisk Kalender for Ry 2011

Powered by MediaWiki