Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Varmdahlsminde

Fra Skanderborg Leksikon

Varmdahlsminde fotograferet 2012.
Varmdalsminde blev renoveret i forbindelse med byfornyelse vedtaget 1988.

Varmdahlsminde som ligger overfor Skanderborg StationBanegårdsvej 73 er opført og opkaldt efter Søren Jensen Warmdahl.

Ifølge realregistret for skøder og pantebreve købte Søren Jensen Warmdahl grunden og opførte ejendommen, ikke i 1903 som det fremgår af BBR-registret, men i 1916.

Brugsforeningen for Skanderborg og Omegn lejede sig ind i huset for en 10 årig periode fra oktober flyttedag 1916.

Derefter har ejendommen været opdelt i lejelejligheder.


Søren Warmdahl fotgraferet ca. 1920. Han benævnes først som kommis, siden som uddeler, møller og proprietær


Søren J. Warmdahl

Søren J. Warmdahl blev født 25. februar 1884 i Jeksen og han døde 12. februar 1922 i Odder og ligger begravet på Skanderup kirkegård.

Hans navn staves forskelligt; både med V og W og med og uden h'et. Stavemåden her var den han selv brugte, og ejendommen burde derfor måske også have været stavet med W.

I folketællingen for Adslev i 1911 kalder Warmdahl sig for kommis, og angiver at han er kommet tilbage fra Amerika i 1907. Hans formue voksede hurtigt. I 1908 var den 3.191,93 kr. og allerede i 1916 var den 10 gange større; 36.562,76 kr.

Ejendommen i Skanderborg figurerer første gang i 1916, hvor den er ansat til 10.000 kr. Året efter er den 72.000 kr. værd.

Der er ikke noget, der tyder på, at Søren Warmdahl selv boet i ejendommen.

Warmdal var en energisk mand og det var ham, der stod bag foderstofforretningen , det senere Midtjydsk Korn, hvis bygningskompleks lå bagved Varmdahlsminde, i det nuværende Warmdahlsparken, der er opkaldt efter ham.

Siden købte Warmdahl Dybvad Mølle, hvorfra han drev en ret omfattende korn- og foderstofforretning.

Efter Søren Warmdhls død boede hans hustru frem til 1935 på adressen Adelgade 124. Her drev hun i en periode en trikotageforretning i ejendommen, hvor restaurant Søren's i dag har til huse.


Kilder:

Realregister for skøde- og pantebreve

Folketællinger og kirkebøger

Skanderborg Skattebog 1936

Nekrolog i Skanderborg Amtsavis

Købmand Warmdahls statusbog 1916-17.

Powered by MediaWiki