Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Villa Petersborg

Fra Skanderborg Leksikon

Villa Petersborg. 2011.

Villa Petersborg, Enghavevej 9, Ry.

Villa Petersborg var stedet, hvor kunstneren Anna Klindt Sørensen boede, når hun opholdt sig i Ry.

Villaen er opført i 1910 i italiensk stil af skolemanden og politikeren Peter Bojsen. Hans hustru hed Ingeborg, og deraf navnet Petersborg. Peter Bojsen var svigerfar til den daværende forstander på Ry Højskole.

Anna Klindt Sørensens mor flyttede dertil efter sin mands død. Anna Klindt Sørensen boede fast i København, men følte sig først rigtig hjemme, når hun opholdt sig på Petersborg. Ved moderens død i 1962 overtog hun ejendommen, og var bosat her en stor del af året. I hendes ældreår – indtil 1979 - dannede Petersborg rammen om hendes liv.


Museum Petersborg

Anna Klindt Sørensen søgte ved en testamentarisk gave at skabe baggrunden for at Petersborg kunne omdannes til et kunstmuseum for kvindelige kunstnere, hvor samlingen dels skulle bestå af hendes egne værker og dels hendes kvindelige venner og kollegers. Hun oprettede et legat med en bestyrelse, der skulle sammensættes af medlemmer fra blandt andet danske Kvinders Nationalråd og Kvindelige Kunstneres Samfund.


Men hendes ide om et kvindemuseum blev ikke realiseret. Der var ikke tilstrækkelige midler i boet til at opfylde hendes ønske. Oprettelse af et museum ville kræve kommunale midler, og det var der ikke politisk opbakning til.

Villa Petersborg blev sat til salg og Ry Højskole afgav et købstilbud med henblik på at indrette forstanderbolig i ejendommen.

Men ideen om et kunstmuseum var ikke død. Der oprettedes i 1986 en støtteforening, der ændrede navnet på det mulige museum fra Anna Klindt Sørensen til det mere brede Søhøjlandets Kunstmuseum for at gøre det kunstneriske sigte bredere. Ry Håndværker- og Borgerforening tilbød lån og driftstilskud.

Villa Petrsborg .2011.

Ry Kommune havde i mellemtiden købt den nu noget forfaldne ejendom. Det mulige kunstmuseum blev ivrigt debatteret, men en afstemning i byrådet viste et knebent flertal imod at bevillige det nødvendige kommunale driftstilskud.

Museumsplanerne fik dødsstødet i nov. 1987, hvor Ry Kommune satte Petersborg til salg. Museumsforeningens bud på bygningen lå langt under højestbydende, og i 1988 overgik ejendommen til privat boligformål.

Offentligheden blev dog sikret adgang til den pragtfulde naturgrund ned til Ry Møllesø, idet haven blev frastykket som bypark.


Kilder

Ry Lokalarkiv

Midt i historierne -natur, kultur og kunst i Region Midtjylland. Af Søren Østergård Madsen, Morten DD Hansen, Dan Ersted Møller, Marianne Reng.2010

Powered by MediaWiki