Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Anna Klindt Sørensen

Fra Skanderborg Leksikon

Anna Klindt Sørensen

Indholdsfortegnelse

Barndom og ungdommen i Rye

Anna Klindt Sørensen, maler og grafiker, blev født den 9. august 1899 på Stensgård ved Gl. Rye, og voksede dermed op på en egn med stolte malertraditioner. Hun blev 86 år og døde, efter at have opholdt sig udenlands i flere omgange, på hjemegnen, i Ry, i 1985.

Anna Klindt Sørensens passion for malerkunsten kan spores allerede i hendes barndom, hvor hun var meget glad for at tegne og male. Efterhånden som hun blev ældre viste det sig da også, at det var her hun skulle finde sin niche. I begyndelsen af sin kunstneriske karriere fandt Anna Klindt Sørensen blandt andet sin inspiration hos Pauline Thomsen, der var elev af landskabsmaleren Vilhelm Kyhn, som gennem en længere årrække i selskab med Pauline Thomsen, havde været fast sommergæst i Ry.

Anna klindt Sørensen: Enghavevej. Udsigt til genboen. Ca,1948

Hjemegnen og området omkring Ry og Gl. Rye kunne imidlertid ikke blive ved med at inspirere hende. Det blev derfor efterhånden nødvendigt for hende at bryde med det miljø, hun var opvokset i, for helt og fuldt at hun kunne udvikle sine kreative evner og dermed også udvikle sig som kunstner. En frigørelsesproces der skulle vise sig at blive temmelig lang og sej.

Anna Klindt Sørensen forsøgte sig i første omgang med en uddannelse som porcelænsmaler, idet en sådan beskæftigelse både var traditionelt kvindelig, men samtidig også forenelig med de forventninger, der var fra hendes forældres side om, at hun ville gifte sig med en landmand og tage del i landmandslivet. Porcelænsmaleriet viste sig dog hurtigt ikke at være noget for hende. Efterfølgende blev hun, efter at have modtaget forberedende undervisning af maleren Viggo Brandt, optaget på Kunstakademiet. Undervisningen på akademiet levede dog heller ikke op til hendes forventninger, og hun valgte derfor at forlade skolen efter bare tre semestre.

Jeg interessere mig for Politik, for saa vidt det gjaldt Kvindens Frihed, og for at tjene penge. At male var en af de Tinf, der var Kvinder tilladt at give sig af med, og hvis jeg ikke skulle blive gift, syntes jeg, det var det eneste, der var værd at have med at gøre.

Anna Klindt Sørensen var en selvstændig kvinde, der gerne ville gøre op med den pænhed, man især forbandt med kvinder. Hun giftede sig aldrig, og fik heller ingen børn, men satsede i stedet helhjertet på kunstnerkarrieren.

Udlandsrejserne

I slutningen af 1922, rejste hun til Paris, hvor alle de moderne tendenser gennemstrømmede kunstnermiljøet, og hvor uddannelsesmulighederne for kvinder var bedre end hjemme i Danmark. Opholdet i Paris kom til at vare helt frem til 1938. I disse år uddannede hun sig på forskellige malerskoler og hos forskellige moderne malermestre. I samme periode, opnåede hun to gange at blive optaget på udstillinger i Salonen i Paris, men blev dog ikke herefter fast udstiller i Frankrig.

I 1938 kom hun tilbage til Danmark og arbejdede i København, på Bornholm eller i Ry, afbrudt af mange ophold i de nordiske lande, Tyskland, Italien, England og Afrika.

Villa Petersborg

Produktion og udmærkelser

Det, der af mange betragtes som Anna Klindt Sørensens hovedværk, bærer titlen ”Vinter i Ry”. Motivet er hentet fra haven til Villa Petersborg i Ry, som Anna arvede efter sin mor. Hun havde fast bopæl i København men tilbragte mange lange ophold hos moderen i Ry. Ved dennes død i 1962 bosatte hun sig en stor del af året på Villa Peterborg.

Anna Klindt Sørensen modtog i 1963 Eckersberg Medaillen, som uddeles til kunstnere, der inden for deres kunstneriske felt har ydet en indsats af særlig høj kvalitet. I 1976 blev hun hædret igen, denne gang var det som modtager af Thorvaldsen Medaillen, den højeste æresbevining, der uddeles af ”Det Kongelige Akademi for de skønne Kunstner”.

Anna Klindt Sørensen døde på plejehjemmet Søkilde, og hun ligger begravet i Gl.Rye.

I tiden, hvor Anna Klindt Sørensen boede i Petersborg, var vægge og en stor del af gulvpladsen fyldte med kunstværker - både egne og værker af andre kvindelige kunstnere, og det var hendes tanke, at der i Petersborg skulle oprettes et kvindemuseum. Planerne blev dog ikke realiseret. De testamentariske legatmidler blev overført til en Anna Klindt Sørensens Fond, der ejer og forvalter hendes efterladte billedsamling og uddeler et legat for kvindelige kunstnere. Samlingen er i dag deponeret på Museum Jorn i Silkeborg. Anna Klindt Sørensens privatarkiv indeholdende korrespondance, fotos m.m. blev i 2014 overdraget til Ry Lokalarkiv.


Kilder

Dansk Kvindebiografisk Leksikon: http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/559/

Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Danmark_1910-55/Anna_Klindt_S%C3%B8rensen

Midt i historierne -natur, kultur og kunst i Region Midtjylland. Af Søren Østergård Madsen, Morten DD Hansen, Dan Ersted Møller, Marianne Reng.2010

Powered by MediaWiki