Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

August Vilhelm Graah

Fra Skanderborg Leksikon

August Vilhelm Graah (13.9.1839, København – 21.5.1904, Skanderborg) var distriktslæge i Skanderborg 1892-1904.

Graah blev født i hovedstaden som søn af søofficer og ekspeditionsleder W.A. Graah. Under krigen i 1864 arbejdede han som underlæge, og fungerede fra 1867 som praktiserende læge, først i Andst og fra 1869 i Skanderborg. Sammen med distriktslæge C.F.A. Kuhlmann tog han i 1886 initiativ til at oprette Skanderborg Badeanstalt for at forbedre tidens dårlige almen-hygiejne, og i 1892 overtog han embedet som distriktslæge. Graah blev anset blandt borgerne som værende rolig, pligtopfyldende og omhyggelig, og samtidig kærlig mod patienterne – en kontrast til forgængeren Ove Malling Storm.

Graah blev i jobbet indtil sin død i 1904, hvor afløseren blev Albert Emil Nielsen.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 174, 180, 195

Powered by MediaWiki