Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Badehuset bag Hotel Phønix

Fra Skanderborg Leksikon

Hotel Phønix på Adelgade 44, ejendommen fotograferet ca. 1915

Badehuset bag Hotel PhønixAdelgade 44 eksisterede fra 1876-1895.

Da den arbejdsomme konditor A.G.H. Ludvigs i 1875 overtog forpagtningen af Hotel Phønix fik han straks opført nogle badehuse i hotellets have, som grænsede ned til Skanderborg Sø. Siden badehuset på Æbelø var blevet lukket havde der ikke eksisteret organiserede bademuligheder i byen, og åbningen af det nye badehus blev annonceret for borgerskabet i Skanderborg Amtsavis.

Badehuset holdt åbent hver dag kl. 7-12 for kvinder, og kl. 13-20 for mænd. Enkeltbilletter kostede 20 øre, et seks-turs klippekort kostede 1 kr., et sæsonkort 3 kr. og et familie-sæsonkort 4 kr. Eventuelle drikkepenge og penge for leje af håndklæder tilfaldt opsynskonen, og stiftamtmand Regenburg var badehusets flittigste gæst.

Da hotellet kom på tvangsauktion i 1895 blev badehuset nedlagt, og eksisterede således kun i små 20 år.


Kilder

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 78

Powered by MediaWiki