Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Theodor August Jes Regenburg

Fra Skanderborg Leksikon

Portrætmaleri af amtmand Regenburg

Theodor August Jes Regenburg (20.4.1815, Aabenraa – 7.6.1895, København) var amtmand 1870-1894.

Regenburgs fødeby var Aabenraa, og her voksede han også op. Han blev student fra Sorø Akademi, og blev efter uddannelsen som cand.jur. ansat i Kancelliet. Både før og efter krigen i 1864 forblev han stærkt optaget af det slesvigske spørgsmål.

Forud for udnævnelsen i 1870 til stiftamtmand i Århus stift og amtmand i Århus og Skanderborg amter havde Regenburg ikke udtrykt noget ønske om en sådan karriere, og han havde ved udnævnelsen som 55-årig boet 30 år i København, men trods dette tog han imod embedet. Det var konstitueret borgmester Winge, der officielt overleverede embedet til Regenburg 1.4.1870, og herefter flyttede den ugifte Regenburg ind i Amtsgården sammen med en søster og en niece. Her indrette han straks sit store bibliotek, og selvom han savnede sit gamle liv i hovedstaden var han meget glad for områdets smukke natur. Fra badehuset bag Hotel Phønix tog stiftamtmanden tidligt hver morgen sit daglige bad. Han var badehusets flittigste gæst, og stoppede først sæsonens morgenbade sent om efteråret.

Mange deltog i Regenburgs begravelse 15. juni 1895, her er begravelsesoptoget kommet til Torvet i Skanderborg

Med tiden udviklede han en stor interesse for Skanderborgs historie, og han gik bl.a. ind i arbejdet med at få rejst Niels Ebbesens Minde, hvilket skete i 1878. Regenburg og familien engagerede sig meget i lokalsamfundet. Han var f.eks. ofte med til fugleskydning i Skanderborg Skyttelaug og til møder hos Indre Mission, og søsteren deltog i kulturelt og velgørende arbejde. Politiske møder deltog han dog aldrig i, og når der hver søndag var åbent hus for embedsmænd i amtet, så havde han for vane at socialisere med kvinderne; dels fordi han ikke rigtig tålte tobaksrøg, og dels fordi det var en måde at undgå politiske diskussioner.

Regenburg fratrådte embedet 1.5.1894, 79 år gammel, og flyttede tilbage i en lejlighed i København sammen med søsteren og niecen, men allerede året efter døde han, og blev efter eget ønske begravet på Slotskirkegården.

Vilhelm Bardenfleth efterfulgte Regenburg som amtmand, men allerede få dage inde i embedet blev han udnævnt til kultusminister, og C.V.J. Drejer blev derfor Regenburgs reele efterfølger.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 124-126

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 161

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 78

Powered by MediaWiki