Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Den Danske Provinsbank

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Etablering

Den Danske Provinsbank overtog i 1969 Banken for Skanderborg og Omegn på adressen Adelgade 108. I 1986 blev navnet forkortet til de mere enkle Provinsbanken. 20 år senere skete den næste store bankfusion, og banken fortsatte sin virksomhed som afdeling af Den Danske Bank.

Interiør fra banken ca. 1989

Indtil 1960’erne var der få pengeinstitutter i Skanderborg: Banken for Skanderborg og Omegn, Andelsbanken, Skanderborg Landbosparekasse og Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn. 1960’erne økonomiske opsving betød øgede krav til erhvervsfinansiering, og på landsplan faldt antallet af selvstændige pengeinstitutter. Flere landsdækkende pengeinstitutter kom til byen: Jyske Bank, Handelsbanken, Bikuben og Privatbanken.

Den Danske Provinsbank var dengang landets fjerde største pengeinstitut. Med overtagelsen satsede banken på at udbygge sin førende position for erhvervslivet i lokalområdet, og Banken for Skanderborg og Omegns direktion og 73 medarbejdere fulgte med.

Direktører

Bankens ledelse var præget af stor kontinuitet. Peter K. Poulsen var direktør i 19 år fra 1969 til 1978 og kunne derfra se tilbage på 54 års virke i banken. I 1978 blev han afløst af Svend Erik Husum, der fortsatte indtil fusionen i 1990.

Bankdirektør Peter K. Poulsens 50 års jubilæum som bankmand i 1973


Tvist med Jyske Bank

I forlængelse af, at Provinsbanken nedlagde nogle lokalafdelinger i 1983, lancerede Jyske bank en kampagne, hvor man fremhævede egne nærliggende lokale afdelinger samtidig med, at man brugte Provinsbankens logo overstreget med et kraftigt minus. Kunderne kunne få det indtryk, at Provinsbanken ikke længere havde afdelinger i Skanderborg, Solbjerg og Ry. Forbrugerombudsmanden gav Provinsbanken ret. Reklamekampagnen var ”utilbørlig” overfor Provinsbanken og måtte anses at være vildledende og stridende mod markedsføringsloven. Jyske Bank fik en næse med henstilling om ikke i fremtiden at reklamere på denne måde.

I anledning af Skanderborgs 400 års jubilæum i 1983 forærede Provinsbanken skulpturen Hvilende form til byen. T.v. bankdirektør Svend Erik Husum
Direktør vend Erik Husum overrækker forstander Sven Erik Christiansen en gavecheck i anledning af Skanderborg-Odder Handelsskoles 100 års jubilæum i 1984

Fusion

I 1990 kom den store bankfusion, idet Provinsbanken, landets femtestørste bank, fusionerede med Handelsbanken og Den Danske Bank og fortsatte virksomheden som Den Danske Bank i Danske Bank-koncernen.

Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki