Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ernst Frederik Weng

Fra Skanderborg Leksikon

Adelgade 83, hvor Wengs advokatfirma lå, fotograferet ca. 1917.

Ernst Frederik Weng (27.2.1840, Skanderborg – 20.1.1908, København) var prokurator i Skanderborg fra 1860 til begyndelsen af 1900-tallet.

Weng var søn af skrædder på Borgergade Jonas Ernstsen Weng og Maren Pedersdatter Baastrup. Weng begyndte sin karriere som skriver, skriverdreng og fuldmægtig hos kancelliråd og prokurator Søren Nicolai Bagger. Han flyttede derefter til København, hvor han i 1860 blev examn.jur., og returnerede til fødebyen for at starte egen sagførervirksomhed, i starten uden bestalling. I 1868 blev han prøveprokurator ved underretterne i Århus Amt, og i 1870 prokurator. Han oparbejdede en stor og indbringende forretning på Adelgade 83, og var kendt for at være en begavet og veltalende mand, der var meget omhyggeligt med sit arbejde.

Weng var i næsten 29 år medlem af Skanderborg Byråd, og bestred desuden en lang række tillidshverv. Han var blandt andet tilknyttet Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn, komissionær for Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere og meddirektør i Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening. Han var også med til at stifte en del legater, heriblandt som hjælp til de ældre beboere i Håndværkerforeningens Fribolig og som belønning til flittige elever fra Teknisk Skole. Samtidig donerede han beløb til f.eks. Skanderborg Boldklub og Asylet, og var i dette hele taget med til at sætte et stort præg på Skanderborgs nyere historie.

Weng var ikke mindst kendt for at være den egentlige leder af Venstre på Skanderborgegnen, men han afslog at gå aktivt ind i politik. I Provisorietiden var han byens eneste Venstre-sagfører, og oparbejdede i denne tid en stor og mægtig kundekreds i sit advokatfirma på Adelgade 83, hvor bl.a. senere banddirektør Albert Westergaard en årgang arbejdede som fuldmægtig.

Han døde på St. Josephs Hospital i København i 1908, og efterlod sig bl.a. hustruen Margrethe Sophie Behr.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 200, 206-207

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 184-185

Powered by MediaWiki