Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik Møller

Fra Skanderborg Leksikon

Frederik Møller (1802 – 1899) var bygmester i Skanderborg.

Han blev født i Rugballe Skov i Tolstrup Sogn som yngste søn af møllebyggeren Jørgen Christian Johansen og Ane Marie Knudsdatter. Johansen havde i 1790’erne stået for ombygningen af Skvæt Mølle, og da sønnen var 19 dage gammel flyttede ægteparret til Skanderborg og anvendte herefter familienavnet Møller. Senere blev Frederik Møllers søster, Ane Cathrine, gift med Frederik Kindler.

Efter konfirmationen kom Frederik Møller til Horsens i snedkerlære, men vendte 20 år gammel hjem til Skanderborg, hvor han fik borgerskab som snedker- og tømrermester, og et par år efter giftede han sig med skolekammeraten Johanne Fregerslev. Efter at havde boet en overgang på Lillegade 8 (nuværende Borgergade) flyttede parret i 1832 ind i ejendommen på Adelgade 12. Herfra drev Møller sin alsidige virksomhed, der eksempelvis omfattede fremstilling af ligkister og store entreprenøropgaver.

Adelgade 12 i Skanderborg, som det så ud i 1994

I sin tid som snedker og bygmester stod han bl.a. for det nye møllehus på Skvæt Mølle, for anden etages tilbygningen på Skanderborg Apotek, og for Frederik 6.s MindeSlotsbanken. Frederik Møller blev dog mere kendt for sine brobyggerier: Fra 1836 og nogle år frem blev den østjyske hovedlandevej anlagt fra Kolding til Ålborg over bl.a. Horsens, Skanderborg og Århus, og ca. 30 hvælvede kampestensbroer skulle i den anledning bygges over de østjyske vandløb. Frederik Møller havde lært oberstløjtnant Gottfried Rosenberg at kende, som arbejdede med anlæggelsen af den østjyske hovedlandevej, og han havde opfordret Møller til at deltage i arbejdet. Således kom Møller til at bygge hovedparten af de mange broer, fra Skanderborg-området Dagmarbroen, Nybro og Bering Bro ved Hørning. Frederik Møller kom gennem sit virke i Skanderborg til at bestride en række andre hverv, bl.a. var han medlem af Skanderborg borgerrepræsentation, brandkaptajn, amtsvejinspektør og forligskommisær.

Privat nåede Fr. Møller at få 10 børn, hvoraf to dog døde som små, og huset på Adelgade 12 rummede mange beboere. I 1840 boede her eksempelvis 17 personer; ægteparret og de daværende seks børn, en snedkersvend, tre lærlinge, to piger og to karle, og Frederik Møllers far. Johanne Møller døde i 1869, og blev begravet fra Skanderborg Slotskirke. Den ugifte datter Frederikke overtog husførelsen, og da hun blev syg ansatte Frederik Møller en husholderske, som senere blev gift med en af hans sønner.

Adelgade 12 var i slægten Møllers eje helt indtil 2005, sidst beboet af Kirsten Danielsen, Frederik og Johanne Møllers oldebarn. Mange ting fra ægteparret Møllers hjem er bevaret i dag, og en del findes på Skanderborg Museum.


Kilder

"Dengang. Historier fra Skanderborg-området", Helle Reinholdt. Skanderborg Museum, 2009, s. 63-69

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 100-101

"Den stridbare brobygger og hans familie. En slægtskrønike fra 1800-tallets Skanderborg", Kirsten og Tage Danielsen. 1999, s. 11


Henvisninger

Skanderborg Museums hjemmeside

Powered by MediaWiki