Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frydenlund Blomster

Fra Skanderborg Leksikon

Gartneriet i Søgade fotograferet ca. år. 1900. I midten af billedet ses gavlen tilhørende den daværende kommuneskole, der bærer årstallet 1894. Den hvide gavl i midten er Borgergade 1, der ligger på hjørnet af Søgade og Borgergade.
Anna og Ejnar Frydenlund Pedersen og Datteren Kirsten i gartneriet ca. 1965. Foto. Leif Tychsen.


Frydenlund Blomster lå Søgade 1 i Skanderborg.

Gartneriet startede i 1856 og lukkede i 1994, og det var med sine 138 år landets ældste blomsterforretning og det ældste gartneri på samme plads.

Det var købmand Frederik Kindler og hans kone der startede gartneriet i1856 i Søgade.

Gartner P. Fredriksen, der var gartner ved Fred. VI’s anlæg på Slotsholmen, overtog i 1872.

I 1904 fulgte hans søn, Eskild Frederiksen, efter, og han udvidede gartneriet betydeligt, så den have, hvori Fr. Kindler tidligere havde gået og puslet om sine træer og blomster, helt blev fyldt af drivhuse og drivbænke.

Gartneriet rummede dengang en sjælden samling af laurbær- og myrtetræer som modtog 1. præmier på flere udstillinger.

I 1933 var det med gartner Ejnar Frydenlund en ny familie der som forgængerne kom til at drive gartneriet i en menneskealder, idet datteren Kirsten Frydenlund og hendes mand Jørgen Nørdam videreførte forretningen helt frem til lukningen i 1994.

På den tidligere gartnerigrund på Søgade 1 blev der i 1995 bygget otte andelsboliger, der fik navnet Frydenlund efter gartneriets sidste ejere.


Kirsten Frydenlund og Jørgen Nørdam ved lukningen af Frydenlund Blomster okt. 1994. Foto: Lene Storm.


Kilder:

Chr. Holtet: Indbyggere i Skanderborg 1583-1900. Upubl.

Powered by MediaWiki