Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Fattighus

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Fattighus var indrettet i den gamle skolebygning på Borgergade 24 (tegning fra 1933).

Skanderborg Fattighus eksisterede 1819–ca.1920, og var beliggende på Borgergade 24.

Fattigvæsenet købte omkring 1818 den nedlagte Skanderborg LatinskoleAdelgade 13, men byttede hurtigt den gamle latinskole med Skolekommissionens ejendom på Borgergade 24, som indtil da havde rummet Skanderborg Skole, byens ældste skole. I 1819 indrettede Skolekommissionen Andenlærerens Skole på Adelgade 13, og Fattigvæsenet indrettede samtidig Skanderborg Fattighus i den gamle skolebygning på Borgergade.

Fattighuset rummede otte pladser, og optog kun kvinder. Fattigvæsenet leverede tørv og andre naturalier til fattiglemmerne, men ingen penge. Til gengæld uddelte Fattigvæsenet fattighjælp til forarmede mennesker uden for fattighuset, delvist finansieret af skatteudskrivning, delvist af renterne fra Fattigvæsenets egen formue.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 81, 99

"Hugo Matthiessens Skanderborg", Helle Reinholdt. Skanderborg Museum, 2007, s. 59

Powered by MediaWiki