Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hans Lindholm

Fra Skanderborg Leksikon

Hans Lindholm (10.2 1798 – 2.9.1858, København) var amtmand 1838-1855.

Lindholm blev uddannet cand.jur. i 1820, og før han kom til Skanderborg arbejdede han i en årrække i Kancelliet. Da man i 1848 under Treårskrigen ventede fjendens ankomst valgte Orla Lehmann at konstituere T.C. Dahl som amtmand i ca. et halvt år, hvilket måske siger noget om den tillid, eller nærmere mangel på samme, som Lehmann på dette tidspunkt havde til Lindholms storpolitiske evner. Lindholm fratrådte embedet i 1855, og blev ved sin død tre år senere begravet på Slotskirkegården.

Lindholms efterfølger blev baron Bille-Brahe.


Kilder

"Østjydsk Hjemstavn". Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 20

Powered by MediaWiki