Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kielberghus

Fra Skanderborg Leksikon

Fra Skanderborg jernbanestation med Frøforsyningen i midten af billedet og Jernbanehotellet til højre. Billedet er fra 1954 kort før hotellet blev nedrevet.

Kielberghus, Krøyer Kielbergs Vej 3, er oprindelig en pakhusbygning, Danske landboforeningers Frøforsyning, opført i 1914.

De danske frøavlerforeninger, som Anders Nielsen fra Svejstrup Østergaard i 1906 var medstifter af, besluttede i 1914 at henlægge en del af deres forretninger til Jylland. Man kiggede på byggegrunde i Århus og Horsens men valgte at købe købmand Oscar Bruuns store have tæt ved Skanderborg jernbanestation.

Banegårdskvarteret 1938.

Grundens areal var på 5.500 kvadratalen til en pris af kr. 1,25 pr. stk. Murermester J. Christiansen, Skanderborg, stod for opførelsen af en 33 alen lang pakhusbygning med tre etager mod Jernbanevej og fem etager til bagsiden. Byggeriet beløb sig til 65.425 kr.

Samtidig fik man af Skanderborg Amt givet tilladelse til at føre et jernbanespor over vejen til det nye pakhus, der rummede frørenseri og korntørreri.

Fra Frøforsyningen 1982.
Broen til Frøforsyningen fjernes. 1986.

Da Skanderborg kommune samtidig var ved at etablere elektrisk belysning i byen aftalte man, at Frøforsyningen skulle have lys og kraft gennem kommunens ledningsnet.

Under 2.Verdenskrig blev bygningen udvidet yderligere, og endnu en sidebygning kom til i 1957.

I 1978 blev Frøforsyningen ramt af en omfattende brand.

Omkring 1980 var den tekniske udvikling løbet fra virksomheden og Frøforsyningen blev afviklet.

I midten af 1980’erne overtog firmaet Højgaard & Schulz, Århus, Frøforsyningens bygninger med henblik på at lave et erhvervshus i et lyst pakhuslignende miljø med 10-14 lejemål med gode trafikforbindelser og central beliggenhed.

Navnet blev Kielberghus,opkaldt efter industrimanden Krøyer Kielberg.

I 1986 blev sidebygningen nedrevet, og der blev bygget trappetårne på den totalrenoverede bygning. I 1987 stod bygningen klar som et 5.700 kvm. kompakt, 6 etagers erhvervshus, hvor der fra de øverste etager var en enestående udsigt over Skanderborg Sø og by.Kilder:

Kaj klostergaard: Skanderborg jernbanestation.

Århus Stiftstidende 27/7 1978, 22/7 1986.

Powered by MediaWiki