Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Oluf Christian Adolf Winge

Fra Skanderborg Leksikon

Oluf Christian Adolf Winge var byfoged i Skanderborg 1868-1882, hvor han boede Adelgade 5.

Før kancelliråd Winge blev byfoged i Skanderborg bestred han samme embede i Kalundborg. Winge var bl.a. kendt for sin langvarige strid med prokurator Weng, da Winge var konservativ og mente Weng var socialismens fader i Skanderborg; 1870’erne var ligesom de foregående årtier præget af store politiske spændinger som følge af arbejderbevægelsens etableringsfase, og Weng deltog bl.a. i 1871 i et møde i Skanderborg arrangeret af Paul Geleff, medstifter af Socialdemokratiet. Striden mellem Winge og Weng fortsatte i lang tid.

I 1882 trak Winge sig fra embedet som byfoged, og der blev holdt en stor middag for ham på Hotel Skandinavien med efterfølgende fest på Hotel Phønix, og ved midnat blev Winge, ledsaget af musik, fulgt hjem til sin ejendom på Adelgade 1.

Winges efterfølger blev Andreas Thiele.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 151, 162-163, 168

Powered by MediaWiki