Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Peter Christian Vilhelm Meyn

Fra Skanderborg Leksikon

Borgmester Meyn, 1932

Peter Christian Vilhelm Meyn var byfoged i Skanderborg 1900-1908.

Før Meyn kom til Skanderborg havde han i syv år haft samme stilling i Ebeltoft. I Skanderborg blev han en afholdt byfoged, kendt som en omhyggelig embedsmand, og vellidt som person. Ved hans afsked i 1908 blev der holdt en stor fest for Meyn, med deltagelse fra både by og opland, og amtmand Dreyer holdt talen. Kort tid efter Meyn var rejst fra byen modtog han Ridderkorset.

Meyns efterfølger blev J.J.V.H. Find


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 192, 207

Powered by MediaWiki