Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Royale besøg i Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Kong Christian X, Dronning Alexandrine i samtale med sognefoged Thomas Rasmussen på Ejer Baunehøj. 1921.

1212 Valdemar Sejr opholder sig på Skanderborg Slot, hvor han får budskabet om at dronning Dagmar ligger syg i Ribe. Skulpturen Dronning Dagmars Dreng er et minde om begivenheden.

1286 Dronning Agnes opholder sig på Skanderborg slot og får besked om mordet på kongen, Erik Klipping.

1360’erne Valdemar Atterdag opholder sig flere gange på slottet.

1524 Fred. I besøger rigshovmester Mogens Gøye på Skanderborg Slot.

1561-1588 Fred. II opholder sig ofte på slottet og restaurerer og udbygger det til et tidssvarende renæssanceslot.

Fra Landsudstillingen 1937. Kong Christian X og dronning Alexandrine.

1580-1648 Chr. IV opholder sig flere gange på slottet.

1644 Prins Christian tager vinterophold på slottet.

Kong Christian d. X ved Kongerevyen på Nissumgårds Marker - th.stående prins Frederik (senere Frederik IX). 1930
Kongebesøg i Skanderborg 1964 - kongefamilien fotograferet foran rådhuset. I baggrunden ses amtmand Ernst Ferdinand Gustav Schau. Fra venstre: Dronning Ingrid, kong Frederik den 9, prinsesse Benedikte og prinsesse Anne-Marie. I baggrunden ses amtmand Ernst Ferdinand Gustav Schau.
Kong Frederik d.IX og amtsmand Niels Møllmann, th.bagved ses Søren Bank. Det var ikke et officielt kongebesøg. Stiftamtmanden var i civil, dvs ikke i gallauniform med fjerbusk og sabel, og kongen bar admiralsuniform.

1692 Chr. V lader en del af slottet nedbryde, og reparerer på slottet.

1712 Fred. IV bliver gift med Anna Sophie Reventlow til venstre hånd på Skanderborg Slot.

1717-1718 Fred. IV nedbryder forfaldne dele af slottet og istandsætter en del af resten.

1733 Chr. VI mødes med amtmanden på slottet.

1740 Chr. VI besøger slottet.

Dronning Margrethe, prins Henrik og biskop Henning Høyrup i anledning af Slotskirkens 400 års jubilæum i 1972.
Dronning Margrethe og prins Henrik hilser på borgmester Ejnar Jacobsen ved Købstadsjubilæet 1983. Blomsterpigen er Marianne Verge. I midten ses fotograf Lars Lassen.
Dr.Margrethe og E.Myhre Jensen på Ejer Bavnehøj i 1984. Bagved ses prins Henrik.
Dronning Margrethe sammen med museumsinspektør Ejvind Hertz ved udgravningen af Vikingen fra Fregerslev i 2017. Foto: Museum Skanderborg.

1788 Kronprins Frederik besøger byfogeden i Skanderborg.

1839 Arveprins Ferdinand og arveprinsesse Caroline besøger byen. Der rejses en mindestøtte, Prins Ferdinands Minde, i Skanderborg Dyrehave.

1843 Kronprins Frederik rejste gennem byen og besøgte amtsforvalter, baron Güldencrone.

1845 Kristian VIII og kronprins Frederik Ferdinand deltager i indvielsen af mindesmærket for Fred.VI.

1861 Fred. VII og grevinde Danner er gæster hos amtmand, baron Bille-Brahe. Grevinde Danner havde fået anvist værelserne i amtsgårdens underste etage. Det fortælles, at baronessen ikke ville gå ned for at hilse på hende, men da grevinden bemærkede det, gik hun selv op og præsenterede sig. Kongen anede intet om mistemningen, der muligvis kunne have fået konsekvenser for besøget hos amtmanden. I anledning af kongebesøget havde byen rejst en æresport.

1864 Chr. IX og kronprinsen Frederik (Fred.VIII) opholdt sig fra kl. 14-18 på Hotel Phønix, hvor kongen gav audiens og taffel til omkring 60 personer. Flagning og illumination betegnede dagens højtid.

1884 Kong Chr. IX besøger efterårsmanøvren, hvor der holdes revy på Gram mark ved Stilling.

1896 Kronprins Frederik (VIII)og hans søn Christian (X) besøger byen i anledning af militærøvelse på Skanderborgegnen.

1921 Chr. X og dronning Alexandrine besøger Ejer Bavnehøj.

1930 Kongerevy hvor Chr. X inspicerede ”slagmarken” på Nissumgårds jorder. Senere ankom dronningen og kronprinsen. Frokosten blev indtaget på Nissumgård. Herefter kørte kongen en tur i omegnen.

1932 Chr. X besøger det Jyske Ungskue i Skanderborg.

1933 Chr. X besøger det Jyske Ungskue i Skanderborg.

1934 Chr. X besøger det Jyske Ungskue i Skanderborg.

1937 Chr. X og dronning Alexandrine beøsger i Landsudstillingen.

1951 Dronning Alexandrine besøger Illerup Ådal, hvor der er påbegyndt udgravning af et bemærkelsesværdigt mosefund med massevis af våben fra jernalderen.

1952 Dronning Alexandrine tager sit 12 årige barnebarn, Margrethe, med på udflugt til Illerup Ådal.

1954 Dronning Ingrid, prinsesse Margrethe, prinsesse Benedikte og prinsesse Anne-Marie besøger Illerup Ådal.

1964 Fred. IX, dronning Ingrid, prinsesserne Benedikte og Anne-Marie besøger Skanderborg. Tronfølgeren, prinsesse Margrethe var forhindret pga. sygdom. Med kongen selv bag rattet ankom kongefamilien fra Horsens, hvor der flere steder undervejs var små modtagelseskomiteer. Ved Sølund havde 400 patienter taget opstilling for at hylde kongefamilien, og dronningen fik her overrakt en buket blomster. Det forlyder også, at købmand Kruse Rasmussen, Lange Ras, stod på spring ved sin pølsekiosk i Dyrehaven for at overrække kongefamilien pølser, uden dog at få chancen. Kongefamilien besøgte byrådssalen, Amtsgården og Slotskirken og anslået 5000 børn og voksne havde taget opstilling på Torvet.

1970 Fred. IX overværer afsløringen af Dronning Dagmars Dreng. Det var en festdag med flag og hornmusik. Efter afsløringen var kongen til kransekage og vin i stiftamtmandsboligen sammen med honoratiores.

1972 Dr. Margrethe og prins Henrik deltager i festgudstjenesten i anledning Slotskirkens 400 års jubilæum. I kirken sad overfor regentparret, kirkeminister Dorte Bennedsen, borgmester Vihelm Dupont og maleren Jens Nielsen, hvis alterbillede ”Korsfæstelsen” første gang var anbragt på plads.

1983 Dr. Margrethe og prins Henrik besøger byen i anledning af Skanderborgs 400 års købstadsjubilæum. Regentparret hilste på de mange børn og voksne, der havde taget opstilling foran rådhuset, besøgte Slotskirken og var med til afsløringen af skulpturen Levende form udført af kunstneren Børge Jørgensen på Bibliotekstorvet. Frokosten blev indtaget på Hotel Skanderborghus. DR sendte direkte fra begivenheden i en 45 min. udsendelse.

1984 Dr. Margrethe og prins Henrik besøger Ejer Bavnehøj i anledning af tårnets 60 års fødselsdag. Der var stort fremmøde og blandt talerne var statsminister Poul Schlüter. Der var gymnastikopvisning, folkedans og meget mere, og folkemødetraditionen på Ejer Bavnehøj blev genoptaget.


2012 Dr. Margrethe og prins Henrik besøgte efter 28 års pause Skanderborg. Dronningen og prinsen havde hver sin rute der omfattede besøg hos virksomheden AVK i Galten, Hørning Børneunivers, Vestermølle, Skanderborg Museum [1], Sansehaven på Sølund, Kulturhuset og stor finale med Smukfest i Skanderborg Dyrehave.

2016 Dr. Margrethe indvier FDF-spejdernes landslejr på Sletten i Ry.

2017 Dr. Margrethe besøger Museum Skanderborg for at se udstillingen af hovedtøjet fra Vikingen fra Fregerslev. Hun besøger også selve udgravningen i Fregerslev.

Optagelser fra regentparrets besøg i Dyrehaven kan ses på FestivalTv [2]


Kilder:

L. Thane: Skanderborgs historie. 1908.

Skanderborg Amtsavis

Powered by MediaWiki