Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Rytterbarakkerne

Fra Skanderborg Leksikon

Østre Barakker, 1890.

Rytterbarakkerne på Adelgade blev opført 1721-1722 og nedrevet hhv. 1767 og 1971.

I 1717 begyndte man at organisere landets ryttere i store rytterdistrikter. Skanderborg Rytterdistrikt blev det ene, og rytterregimentet i Skanderborg fik tildelt to kompagnier. Der opstod dermed et behov for indkvarteringsmuligheder til rytterne, og major C.Æ. von Lützow ledede opførelsen af rytterbarakkerne 1721-1722.

Østre Barakker blev opført på hjørnet af det tidligere Barakstræde (nu Louisenlund) og Adelgade, mens Vestre Barakker blev opført på den anden side af Adelgade, der, hvor Jægergården havde ligget indtil da (i Skanderborg Museums nuværende have). Barakkerne blev bygget af egebindingsværk og mursten, og byggematerialerne kom mange steder fra; fra de nedrevne bygninger Jægergården, Sjelleskovgård og Silkeborg Slot, 40.000 mursten fra Skanderborg Slot, både fra slotsmuren og selve slottet, og endelig indkøbtes nogle materialer.

Østre og Vestre Barakker husede hver 81 ryttere, mens de øverste befalingsmænd blev indkvarteret privat i byen. Hver af de 24 stuer (barakker) havde plads til otte mand fordel på fire sengesteder, og derudover fandtes bord med bænke, en kakkelovn og et lille køkken med åbent ildsted. Hver stue fik herudover tildelt en lille have, så rytterne havde mulighed for at dyrke grøntsager til at supplere kosten med, og Rytterbarakkerne var efter tidens standard godt indrettede kvalitetsboliger. Gifte ryttere medbragte deres koner og børn, og fik tildelt dobbelt indkvartering, hvilket formentlig betød, at to familier delte én stue. Der blev desuden opført stalde til de ca. 162 heste.

Da Skanderborg Rytterdistrikt blev opløst i 1767 blev Rytterbarakkerne solgt på en offentlig auktion, men kort tid efter salget blev Vestre Barakker nedrevet. Østre Barakker havde en lang række skiftende beboere i de efterfølgende to århundreder, bl.a. købmand og brændevinsbrænder Mathias Jahnsen, hvis enke og efterfølger i købmandsforretningen, Frederikke Louise, formentlig var årsag til, at den gamle østre barakgård og hele Barakstræde efterhånden fik navnet Louisenlund. Østre Barakker blev nedrevet i 1971, og et stort lejlighedskompleks blev opført på grunden, Adelgade 4.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 61-65

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 94-100

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 78

"Hugo Matthiessens Skanderborg", Helle Reinholdt. Skanderborg Museum, 2007, s. 42

Powered by MediaWiki