Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sdr. Ege Camping

Fra Skanderborg Leksikon

Campingpladsen Sdr. Ege Camping beliggende ved Knudsø, blev indviet pinselørdag, den 8. juni 1962.

Luftfoto af Sdr. Ege Campingplads 1964

I takt med den stigende mængde af turister, der op gennem 50’erne og 60’erne ønskede at feriere i de skønne omgivelser omkring Himmelbjerget ved Ry, opstod der i byen efterhånden et ønske om etableringen af en moderne campingplads. Hidtil havde det som turist været muligt, at slå sit telt op på den, af turistforeningen anlagte teltplads ved siden af byens vandværk samt på den mere uofficielle plads ved bådehavnen. Alle pladserne på de to områder var dog som regel optaget hele sommeren igennem, hvilket gjorde at man var nødt til at finde på en løsning. Mere konkret var det byens Håndværker- og Borgerforening der sammen med Dover Sogneråd i 1961 begyndte at diskutere mulighederne for at anlægge en stor campingplads i Ry, der kunne imødekomme de udenbys turisters krav. Efter at have forhandlet med ejeren af jorden ved Knudsø omkring leje af arealet samt fået indhentet tilladelse fra kommunen til at etablere en campingplads, blev kontrakten om leje af pladsen for 25 år den 21. oktober 1961 underskrevet.

Allerede i foråret 1962 var man nået så langt, at området der var tiltænkt som campingplads, nu var planeret og indhegnet samt anlagt med veje og vandrør. Derudover var man også gået i gang med opførslen af de nødvendige bygninger, herunder en toiletbygning og en kiosk. Foruden de rent anlægsmæssige opgaver, nåede man desuden allerede fra den første sæson pladsen holdt åben, at blive optaget i Campingbogen og i løbet af den første sommer rundede man 4.098 overnatninger.

Det efterfølgende år, steg besøgstallet betydeligt, og antallet af overnatninger på pladsen nåede i 1963-sæsonnen op på 10.355. Det store besøgstal krævede naturligvis en vis vedligeholdelse og af pladsen, men da antallet af overnatninger i 1964 steg til 13.264 og man havde haft fuld belægning i højsæsonen, blev det desuden nødvendigt også at udvide selve pladsen. Udvidelsen blev foretaget i 1966, og det viste sig at blive en god investering, idet antallet af gæster i efteråret 1967 rundede 19.000 gjort op i overnatninger.

I de følgende år blev det dog, foruden vedligeholdelsen, også nødvendigt med nogle omfattende moderniseringer, for at leve op til de forventninger turisterne, ikke mindst de udenlandske, havde til standarten på campingpladsen. Renoverings- og moderniseringsprojekterne omfattede blandt andet: autovaskeplads, moderne køkkenforhold, bruserum, cafeteria, vaskerum, specielle dametoiletter samt andre projekter. Ved hjælp af disse fortsatte forbedringer af pladsen, lykkedes det i store træk at bibeholde en fremgang i antallet af besøgende på pladsen. Det betød, at antallet af overnatninger pr. sæson i midten af 70’erne, lå på cirka 25.000, men man anede dog på dette tidspunkt, at det var svagt for nedadgående.

Mod slutningen af 1970’erne mente man i Håndværker- og Borgerforeningen, at det var på tide at overveje mulighederne for at afhænde projektet. Man begyndte derfor at lede efter en køber, som kunne overtage og videreføre campingpladsen. Den nye ejer blev Erling Lund Nielsen, der også var indehaver af den jord, som pladsen var opført på. Overtagelsen fandt sted den 1. januar 1979. Erling Lund Nielsen og hans familie fortsatte med at drive campingpladsen frem til 2003, hvor den efter 41 år blev nedlagt.

Kilder

Poulsen, Poul Porskjær: Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994.

Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2005

Powered by MediaWiki