Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Badeanstalt

Fra Skanderborg Leksikon

Badeanstalten på Adelgade 114 A, fotograferet i 2003

Skanderborg Badeanstalt eksisterede fra 1886-1913, og var beliggende på Adelgade 114 A.

I 1880’erne ville en kreds af borgere have etableret en helårs-badeanstalt med brusebade og varme karbade. Det var distriktslæge C.F.A. Kuhlmann og læge A.V. Graah, der stod i spidsen for initiativet, og årsagen var især tidens dårlige almen hygiejne, som lægerne ønskede at forbedre.

Planen var at lave et privat aktieselskab, og når forretningen så begyndte at give overskud og aktierne var tilbagebetalte, skulle badeanstalten overdrages til kommunen. Der var blevet givet et overslag på 3000 kr. for erhvervelsen af en passende grund og opførelsen af badeanstalten herpå, men de 20 aktionærer kunne ikke fremskaffe hele beløbet og lånte derfor resten. Opførelsen af anstalten på Adelgade 114 A kom imidlertid til at koste 5000 kr., men så var det til gengæld også en meget tidssvarende badeanstalt.

Anstalten havde fyrsted med dampkedel, et venteværelse, to baderum med badekar, og et rum til styrtbad med enten koldt, varmt eller tempereret vand. Kvinder havde adgang hver fredag fra 11-21, og mænd hver lørdag, ligeledes fra 11-21. Et varmt bad kostede 50 øre, og et 10-turs klippekort kostede 4 kr.

Badeanstalten havde imidlertid svært ved at løbe rundt, også selvom priserne forsøgsvis blev sat ned om lørdagen, og endnu værre gik det, da Amtssygehuset åbnede dørene i 1892, og kunne tilbyde offentlig adgang til deres meget moderne badeanlæg med bl.a. romerske og russiske dampbade.

Selvom Skanderborg Badeanstalt blev kraftigt renoveret i 1905 så kørte forretningen fortsat med underskud. Bestyrelsen besluttede derfor at afhænde ejendommen, hvilket skete i 1913, og driften af badeanstalten stoppede nogle måneder senere. Bestyrelsen havde planer om at opføre en ny badeanstalt på et billigere beliggende sted i byen, og aktieselskabet Skanderborg Badeanstalt A/S blev derfor ikke nedlagt førend 1922, da disse planer blev skrinlagt.

Først i 1928 fik Skanderborg igen en badeanstalt, Skanderborg Kur- og Badeanstalt.


Kilder

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard, Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 78-82

Powered by MediaWiki