Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Claus Nielsen Glambech

Fra Skanderborg Leksikon

Gravsten over Claus og hans hustru Birgitte Rosenkrantz i Virring Kirke

Claus Nielsen Glambech (1537, Svendsholm – 1591, Rask) var lensmandSkanderborg Slot i 1573-1589.

Glambech tilhørte en gammel jysk adelsslægt, der hørte hjemme på egnen mellem Kolding og Vejle i 1400- og 1500-tallet. Han blev født på Svendsholm i Ulfborg Herred, hvor hans far Niels Glambech var lensmand. Claus Glambech gjorde tjeneste under den magtfulde Holger Ottesen Rosenkrantz i 23 år, indtil Frederik 2. pludselig fratog Rosenkrantz Skanderborg Len, og overdrog det til Glambech – antageligt fordi kongen selv ønskede at bo på Skanderborg Slot, og syntes Rosenkrantz og hans store følge fyldte for meget.

Da Glambech blev lensmand på slottet i 1573 fortsatte han Rosenkrantz’ arbejde med ombygningen af slottet fra en gammel middelalderborg til et prægtigt renæssanceslot. Glambech stod også for opførelsen af Den Kongelige Kro, som skulle huse den lavere del af kongens følge, og de undersåtter der kom langvejs fra, som havde ærinder med kongen. Ligeledes var det med Glambech ved magten, at Skanderborg Ladegård blev opført.

Glambech havde i 1575 på kongens regning holdt bryllup med Birgitte Rosenkrantz, og havde i den anledning fået hovedgården Værholm. Det var på en rejse til denne, at han i 1591 kom til skade, og døde nogle uger efter. Han blev begravet i Hvirring Kirke.

Glambechs efterfølger på lensmandsposten blev Mandrup Parsberg.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 6, s. 98-99

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 36

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 17, 24-25, 29

Powered by MediaWiki