Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Lensmænd & amtmænd

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Lensmænd på Skanderborg Slot (før 1660)

  • Christian Jude (1499)

Amtmænd (efter 1660)

 • Krieger (konstitueret 1894-1895)

Bibliografi

Kilder

 • Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, 2. rk. Udg. William Christensen, 1-9, København, 1928-1939. Nr. 938, 1430, 4484

Litteratur

 • Danske len og lensmænd 1370-1443, Henrik Lerdam. Museum Tusculanums Forlag, København, 1996
 • Len og magt i Danmark 1439-1481, Harry Christensen. Aarhus Universitetsforlag, Århus, 1983
 • "Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 29 (datering af Hansen), s. 271-272
 • "Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160 (datering af Sponneck og Urne)
 • "Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 19, s. 225 (datering af v. Woyda); bind 11, s. 548 (datering af Morgerstierne), s. 511 (datering af Mund); bind 14, s. 237, 239 (datering af H.O. Rosenkrantz), s. 310 (datering af C.G. Rosenørn); bind 6, s. 55 (datering af A. Gøje), s. 65 (datering af E. Gøje), s. 98-99 (datering af Glambech), s. 332 (datering af Güldencrone); bind 12, s. 549 og 554 (datering af M. Parsberg og Valdemar Parsberg), s. 552 (datering af O. Parsberg); bind 18, s. 1-3 (datering af Udsen); bind 2, s. 210 (datering af Bille); bind 10, s. 513 (datering af Lykke)
 • "Oprøret i Skanderborg Amt 1791", Karl Rasmussen. Århus Stifts Årbøger 1916, s. 192 (datering af von Bülow)
 • "Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 131 (datering af Reventlow), s. 137 (datering af N.P. Rosenkrantz), s. 140 (datering af P.O. Rosenørn), s. 145 (datering af Schack), s. 187 (datering af G. Rosenkrantz), s. 168 (datering af Trolle)
 • "Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 52 (datering af Clemensen)
Powered by MediaWiki