Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Den Kongelige Kro

Fra Skanderborg Leksikon

Louisenlund ses nederst til højre, ca. 1990.

Den Kongelige Kro eksisterede ca. 1583-1620, og var formentlig beliggende på den nordre side af Louisenlund.

I 1567 fik en Mads Jensen livsbrev på en kro ved Skanderborg Slot, så senest på dette tidspunkt i historien har der været drevet en kongelig kro i købstaden. I 1581 modtog lensmand C.N. Glambech dog brev fra Frederik 2. om, at både den gamle kro og indlogeringsmulighederne i den lille by var blevet for ringe, når kongen og det store følge indtog slottet. Han ønskede derfor, at der blev bygget en ny kongelig kro, hvor den lavere del af følget, og undersåtter der kom langvejs fra for at møde kongen, kunne residere.

Den nye kro stod færdig ca. 1583, og var et større byggeforetagende med et stort krohus, stalde og en privatbolig for kromanden. Bygningerne lå formentlig på den nordre side af det nuværende Louisenlund, med Jægergården som genbo på den anden side af Adelgade. At være kromand på Den Kongelige Kro var ikke været et dårligt arbejde: Man svarede ikke afgifter af kroen, en del inventar medfulgte fra start, og kromanden modtog tiender og naturalier fra området, som ellers havde gået direkte til kongen. Byen var desuden utvivlsomt i fremgang pga. de i 1583 nyerhvervede købstadsprivilegier, hvilket også må have sat gang i forretningen. Til gengæld skulle kromanden vedligeholde de mange bygninger, og sørge for det forholdsvis store folkehold, der måttet have fulgt med – især det førstnævnte kneb til ofte med.

Allerede i 1620 blev det besluttet at nedlægge kroen. Årsagerne er ukendte, men der er flere muligheder. For det første døde Frederik 2. i 1588, hvilket indledte nogle stille år med meget færre kongebesøg, og dermed færre gæster. Fra begyndelsen af 1600-tallet blev der desuden bygget større huse med værelser og stalde i den lille købstad, hvilket gav besøgende flere muligheder for indlogering. Endelig har kroens mange bygninger været dyre at vedligeholde, og det kan også have haft betydning for, om der kunne skaffes nye kromænd til stedet. Kroen blev i al fald nedlagt i 1620, og ejendommen blev vederlagsfrit overdraget til otte skanderborgensere, som til gengæld skulle agere som logiværter for byens tilrejsende. Den tidligere kromands jordtilliggender og tiender blev lagt under Ladegården, og hermed sluttede den kongelige krovirksomhed i Skanderborg.


Kilder

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 36-41

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 15, 23-24, 32, 38

"Fordums Landeveje og Rejseliv i Aarhus Amt", Chr. Heilskov. I: Århus Stifts Årbøger 1913, s. 17-18

Powered by MediaWiki